Manažerský informační systém BNS

Business Navigation System – BNS je expert na celofiremní finanční plánování a manažerské řízení s podporou business intelligence.

Manažerský informační systém BNS snadno analyzuje aktuální situaci a umožňuje nastavit nejlepší cestu ke stanoveným cílům. Lépe a rychle rozhodovat totiž znamená efektivněji fungovat, zvyšovat konkurenceschopnost a být úspěšný. Systém přináší komplexní plánování pro všechny oblasti firmy a tím podstatně zefektivňuje manažerské řízení. BNS je robustní systém vhodný pro všechna běžná odvětví průmyslu a obchodu. Využívá ho především controlling a management firem.

Samozřejmostí je snadná konektivita se všemi dostupnými ERP systémy (SAP, QAD, IFS, Dynamics 365, ABRA, Flores, atd.), díky čemuž je BNS jejich výkonnou nadstavbou. Modulární koncepce a customizace umožňuje rozvoj systému dle potřeb zákazníka. BNS vychází z konceptu Business Navigation, který funguje jako jeden propojený celek a veškeré změny promítá do souvisejících oblastí.

Prémiové vlastnosti a funkce BNS:

ikona

Pokročilé plánovací nástroje.

ikona

Analýza dat přes různé dimenze.

ikona

Konfigurovatelné uživatelské dashboardy.

ikona

Plná konfigurovatelnost pro potřeby středních a větších společností.

ikona

Specializace na řízení firemní výkonnosti, plánování a controlling.

ikona

Snadná tvorbu plánů, konsolidací i budgetů i při složité firemní struktuře.

ikona

Nahrazení neefektivních excelových tabulek.

ikona

Modulární rozvoj systému podle potřeb firmy.

ikona

Bezproblémová konektivita se všemi běžnými ERP systémy.

Koncept Business Navigation propojuje klíčové procesy

BNS vychází z konceptu konceptu Business Navigation, který integruje plánovací a analytické procesy s hlavní činností podniku. Toto spojení umožňuje sledovat průběžný vývoj na trhu a jeho dopady na stanovené cíle. Díky automaticky navrhovaným řešením, modelacím, změnám v plánech a simulacím jejich dopadů je snadné pružně reagovat.

Unikátní a osvědčená koncepce Business Navigation spočívá v komplexním charakteru řešení, ale především v modelování budoucnosti. Podstatou je  funkční propojení všech klíčových procesů v jeden fungující celek pro poskytování informací pro manažerské rozhodování ve strategickém i taktickém horizontu. Model využívá nástroje na podporu řízení změny (Balanced Scorecard či Strategické projekty) a současně spojuje hlavní podnikové procesní oblastiprodej, výrobu, finance a zdroje. Hodnotí plánované odchylky vs. skutečně dosažené výsledky (controlling) a analyzuje je. 

Zároveň je vybaven prostředky na identifikaci rizik, aby při ohrožení byl management včas varován.  Kontinuální plánování umožňuje průběžnou aktualizaci pro zpřesňování očekávaných výsledků.

Čtyři klíčové oblasti manažerského řízení

Vlastní řízení výkonnosti je rozděleno do čtyř funkčních oblastí, které jsou ale i nadále vzájemně propojeny tak, aby nedošlo k přerušení toku informací a zůstala zachována jejich kontinuita.

Prodejní výkonnost

Prodejní výkonnost je zaměřena na procesy tržního zhodnocení výkonu, který byl získán výrobou nebo nákupem. Kontinuální a variantní prodejní plány umožňují eliminovat rizika. Prodej lze aktivně analyzovat, plánovat a řídit. Díky BNS se stává řízení prodeje transparentní, poskytuje lepší přehled o bonitě zákazníků a efektivitě prodejních kanálů. Modul Prodejní výkonnost je významnou podporou zejména pro vrcholový management, obchodní ředitele a pracovníky controllingu.

Seznam aktivních modulů:

Nákladovost a ziskovost výkonu

Umožňuje rychlé prověření ziskovosti výrobků, zboží či služeb. Navržený systém kalkulace umožňuje rozlišovat fixní a variabilní náklady, čímž se výrazně zvyšuje vypovídací schopnost kalkulace. Jednotlivé moduly zajišťují přehlednou, pružnou a hlavně průběžnou kontrolu odchylek. Zároveň nabízí další postup, tj. cílem je řešit současnost a poskytnout výhled do budoucnosti. Klíčové pohledy přináší analýza bodu zvratu (BEP), rentability zákazníků, tvorba výhledů atp. Uživatelé mohou do plánovacího procesu kdykoli aktivně vstoupit a promítat prováděné změny jednotlivých ukazatelů až do úrovně HV.

Finanční výkonnost

Podpora identifikace a řízení vlivů, které ovlivňují hospodářský výsledek, rozvahové položky a cash-flow jsou hlavním cílem oblasti Finanční výkonnosti businessu. Díky BNS tak můžete rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k nežádoucím změnám v nákladové náročnosti produkce. Kdykoli v průběhu firemních procesů také získáte přehled o odchylkách a jejich dopadech do finančních výsledků firmy. Tato funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) ulehčuje práci finančním ředitelům či manažerům. 

Zdroje a potenciály

Potřeba účinného manažerského řízení kapacit v oblastech výroby, nákupu, zásob, dopravy a lidských zdrojů je přímou výzvou pro zavedení Zdrojů a potenciálů výkonu. Tato nadstandardní funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) optimalizuje využití zdrojů ve vztahu k výkonu. Díky BNS je snadné stanovit požadavky na výrobu a nákup se zohledněním zdrojů a skutečných potřeb na určitý produkt, navrhnout optimální skladové zásoby ve všech skladovacích místech, mít skutečně detailní přehled o nákladech, které nejvíce zatěžují hlavní výdělečnou činnost podniku apod. 

Manažerský informační systém BNS

Business Navigation System – BNS je expert na celofiremní finanční plánování a manažerské řízení s podporou business intelligence.

Manažerský informační systém BNS snadno analyzuje aktuální situaci a umožňuje nastavit nejlepší cestu ke stanoveným cílům. Lépe a rychle rozhodovat totiž znamená efektivněji fungovat, zvyšovat konkurenceschopnost a být úspěšný. Systém přináší komplexní plánování pro všechny oblasti firmy a tím podstatně zefektivňuje manažerské řízení. BNS je robustní systém vhodný pro všechna běžná odvětví průmyslu a obchodu. Využívá ho především controlling a management firem.

Samozřejmostí je snadná konektivita se všemi dostupnými ERP systémy (SAP, QAD, IFS, Dynamics 365, atd.), díky čemuž je BNS jejich výkonnou nadstavbou. Modulární koncepce umožňuje rozvoj systému podle potřeby. Samozřejmostí je dostupnost na všech platformách, možnost bezpečného cloudového řešení nebo customizace dle potřeb zákazníka. BNS vychází z konceptu Business Navigation, který funguje jako jeden propojený celek a veškeré změny promítá do souvisejících oblastí.

Koncept Business Navigation propojuje klíčové procesy

BNS vychází z konceptu konceptu Business Navigation, který integruje plánovací a analytické procesy s hlavní činností podniku. Toto spojení umožňuje sledovat průběžný vývoj na trhu a jeho dopady na stanovené cíle. Díky automaticky navrhovaným řešením, modelacím, změnám v plánech a simulacím jejich dopadů je snadné pružně reagovat.

Unikátní a osvědčená koncepce Business Navigation spočívá v komplexním charakteru řešení, ale především v modelování budoucnosti. Podstatou je  funkční propojení všech klíčových procesů v jeden fungující celek pro poskytování informací pro manažerské rozhodování ve strategickém i taktickém horizontu.

Model využívá nástroje na podporu řízení změny (Balanced Scorecard či Strategické projekty) a současně spojuje hlavní podnikové procesní oblasti – prodej, výrobu, finance a zdroje. Hodnotí plánované odchylky vs. skutečně dosažené výsledky (controlling) a analyzuje je. 

Zároveň je vybaven prostředky na identifikaci rizik, aby při ohrožení byl management včas varován.  Kontinuální plánování umožňuje průběžnou aktualizaci pro zpřesňování očekávaných výsledků.

Čtyři klíčové oblasti manažerského řízení

Vlastní řízení výkonnosti je rozděleno do čtyř funkčních oblastí, které jsou ale i nadále vzájemně propojeny tak, aby nedošlo k přerušení toku informací a zůstala zachována jejich kontinuita.

Prodejní výkonnost

Prodejní výkonnost je zaměřena na procesy tržního zhodnocení výkonu, který byl získán výrobou nebo nákupem. Kontinuální a variantní prodejní plány umožňují eliminovat rizika. Prodej lze aktivně analyzovat, plánovat a řídit. Díky BNS se stává řízení prodeje transparentní, poskytuje lepší přehled o bonitě zákazníků a efektivitě prodejních kanálů. Modul Prodejní výkonnost je významnou podporou zejména pro vrcholový management, obchodní ředitele a pracovníky controllingu.

Seznam aktivních modulů:

Nákladovost a ziskovost výkonu

Umožňuje rychlé prověření ziskovosti výrobků, zboží či služeb. Navržený systém kalkulace umožňuje rozlišovat fixní a variabilní náklady, čímž se výrazně zvyšuje vypovídací schopnost kalkulace. Jednotlivé moduly zajišťují přehlednou, pružnou a hlavně průběžnou kontrolu odchylek. Zároveň nabízí další postup, tj. cílem je řešit současnost a poskytnout výhled do budoucnosti. Klíčové pohledy přináší analýza bodu zvratu (BEP), rentability zákazníků, tvorba výhledů atp. Uživatelé mohou do plánovacího procesu kdykoli aktivně vstoupit a promítat prováděné změny jednotlivých ukazatelů až do úrovně HV.

Seznam aktivních modulů:

Finanční výkonnost

Podpora identifikace a řízení vlivů, které ovlivňují hospodářský výsledek, rozvahové položky a cash-flow jsou hlavním cílem oblasti Finanční výkonnosti businessu. Díky BNS tak můžete rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k nežádoucím změnám v nákladové náročnosti produkce. Kdykoli v průběhu firemních procesů také získáte přehled o odchylkách a jejich dopadech do finančních výsledků firmy. Tato funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) ulehčuje práci finančním ředitelům či manažerům. 

Seznam aktivních modulů:

Zdroje a potenciály

Potřeba účinného manažerského řízení kapacit v oblastech výroby, nákupu, zásob, dopravy a lidských zdrojů je přímou výzvou pro zavedení Zdrojů a potenciálů výkonu. Tato nadstandardní funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) optimalizuje využití zdrojů ve vztahu k výkonu. Díky BNS je snadné stanovit požadavky na výrobu a nákup se zohledněním zdrojů a skutečných potřeb na určitý produkt, navrhnout optimální skladové zásoby ve všech skladovacích místech, mít skutečně detailní přehled o nákladech, které nejvíce zatěžují hlavní výdělečnou činnost podniku apod. 

Seznam aktivních modulů:

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information