MODUL

Fixní a režijní náklady

Plánujte a analyzujte fixní náklady v libovolném detailu a výsledky použijte k sestavení manažerského výkazu zisků a ztrát.

Sen každého manažera

Každého manažera potěší, najde-li možnost, jak se zbavit komplikovaných výpočtů fixních nákladů různých subjektů organizační struktury, které vznikají nezávisle na objemu výroby a navíc je zpravidla nelze měnit v tak krátké době, jak by kolikrát bylo třeba. Členění se uskutečňuje v závislosti na manažerském výkazu s detailem rozpadu až na analytický účet.

Modul Fixní a režijní náklady umožní:

  • Plánování a analýzy fixních nákladů prostřednictvím středisek organizační struktury.
  • Tvorbu plánu v libovolném detailu a časovém rozlišení podle měsíců a analytických účtů.
  • Použití výsledků pro sestavení manažerského výkazu zisků a ztrát.
  • Zefektivnění práce manažera odstraněním komplikovaných výpočtů.
  • Snížení chybovosti soustředěním aktuálních dat na jednom místě v manažerském systému.

zbavit se komplikovaných výpočtů - to je sen každého manažera

Další aplikace a podmoduly

Modul náklady

Aplikace Plánování fixních nákladů převezme větší část dřiny při sestavování plánu fixních nákladů pro jednotlivá střediska podniku ve zvoleném časovém horizontu. Tím jsou standardně jednotlivé měsíce roku. Plánování je prováděno v detailu analytických účtů ve finančním vyjádření. Kromě tvorby ročního plánu, může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku a k sestavení variantních či rolujících plánů. Aplikace podporuje využití více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

Aplikace Reporting a analýzy fixních nákladů se zase postará o to, že vaše pravidelná hlášení o vynaložených režijních nákladech středisek budou precizní a až překvapivě rychlá. A přitom k jejich přípravě nepotřebujete nic mimořádně zvláštního. Všechny informace budou zprostředkovány ve formátu standardní sady panelů Analyser.

Příprava reportů se díky tomu stane uživatelsky nenáročnou prací. Kromě pravidelného vykazování fixních nákladů však můžete s aplikací Reporting a analýzy fixních nákladů počítat i v případě, že nutně potřebujete odpovědi na ad hoc dotazy.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information