Business Navigation Game

Učit se formou hry na vysoké škole? Připravte svoje studenty pro reálnou praxi díky propracovanému simulačnímu nástroji.

Učit se formou hry na vysoké škole? Proč ne! Máme to vyzkoušeno. Taková výuka studenty nejen více baví, ale také je lépe připraví pro praxi. Díky integrovanému řešení BNS−LUDUS, kde jsme spojili do jednoho funkčního celku manažerský informační systém BNS používaný ve stovkách firem v ČR i zahraničí a simulační software LUDUS zavedený ve stovkách vysokých škol po celém světě včetně ČR. Tento unikátní celek nám umožňuje využívat v rámci studia simulační hru, v níž si studenti mohou skutečně vyzkoušet, jak bude vypadat jejich práce manažerů v oblasti plánování a controllingu a jak obstojí v konkurenčním prostředí. BNS−LUDUS podporuje taktické i strategické plánování s využitím metodologie Balanced Scorecard.

Výhody těch, kteří studují s BNS−LUDUS

 • Studenti si osvojí dovednosti cíleně vyhledávané předními českými a zahraničními firmami. Navíc budou umět pracovat v týmu s členy s různými kompetencemi.
 • Přechod mezi výukou a zapojením na podnikových procesů spojených s business plánováním, forecastingem či reportingem bude po nástupu do zaměstnání okamžitý.
 • Soupeření s dalšími týmy (virtuálními podniky) o nejlepší výsledek zvýší odpovědnost studentů k sobě i ostatním a posílí jejich motivaci k výkonu.
 • Možnost sestavení strategie, následného business plánu a jeho úspěšnosti v konkurenčním prostředí připraví úspěšněji studenty pro práci s MIS.

BUSINESS NAVIGATION GAME

To je plánování. simulace. reporting.

Co o BNG říkají odborníci

Plán Business Navigation Game

 • Studenti jsou rozděleni do týmů, které tvoří vedení firmy. Všechny týmy dostanou stejné zadání. Vystupují jako nezávislí konkurenti.
 • S pomocí BNS týmy vytvoří strategii, odsouhlasí ji a transformují do business plánu v plném rozsahu funkčních oblastí.
 • Podnikový plán je nahrán do tržní simulace v softwaru LUDUS. Následně získávají „podniky“ informaci o tom, jak si stojí na trhu.
 • Podle získaných informací vytvářejí studenti forecast a další rozhodnutí, která uplatní v následujícím kole simulační hry…
 • Na základě dosažených výsledků ve čtvrtletích zkoumají studenti, jak jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanovených cílů.

 

Popis hry

Dvě až pět skupin studentů vytvoří týmy − podniky, které mezi sebou soutěží se dvěma či třemi výrobky až na čtyřech trzích současně. Na začátku jsou všichni ve stejné situaci. Vystupují zásadně jako nezávislí konkurenti. Netvoří kartely, neuzavírají žádné dohody o spolupráci a nevyměňují si zkušenosti.

Každý virtuální podnik je reprezentován vedením společnosti. To je složeno z 3 až 8 studentů. Na začátku simulace si každý tým zvolí svého generálního ředitele, který odpovídá za spolupráci s vedoucím hry (pedagogem). Stará se také o dodržení termínu zadání rozhodovacích dat za hrací období, které zahrnuje časový úsek − čtvrtletí. Data na dané čtvrtletí je třeba nejprve zadat do systému a odsouhlasit je v rámci týmu. Poté se data v systému zpracují a promítnou se uživatelům jako podklad pro jejich rozhodnutí.

Všechny týmy si samostatně odvodí od stanoveného hlavního cíle další dílčí cíle a určí jejich pořadí. Pak zvolí odpovídající úkony, které je třeba realizovat formou rozhodnutí v jednotlivých funkčních oblastech podniku. Naplnění cílového ukazatele (např. kumulovaného zisku po zdanění) je kritériem pro hodnocení úspěšnosti konkurujících si podniků.

Simulační manažerská hra studenty baví a lehce prověří jejich dovednosti

Po zadání dat a jejich odsouhlasení týmem se v systému data zpracují a promítnou se zpátky uživatelům jako podklad pro rozhodnutí na další čtvrtletí.
V prostředí BNS – Strategické mapy navrhnou hráči v rámci svých odpovědností v podniku strategii. Jakmile je odsouhlasena, je transformována do business plánu, odpovídajícímu délce hry (až 12 období/kvartálů). Tento plán je vypracován v plném rozsahu funkčních oblastí – prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost, finanční výkonnost a zdroje a potenciály. Hotový plán pak musí být opět odsouhlasen týmem reprezentujícím vedení podniku. Poté je společně s plány ostatních studentských skupin automaticky nahrán do tržní simulace (LUDUS). Účastníci „Business Navigation Game“ pak dostávají obratem informaci o tom, jak byl jejich plán přijat trhem a získávají podklady k dalšímu forecastu i k dalším rozhodnutím, která musí realizovat v následujícím kole. Každý tým dostane po skončení jednoho a před začátkem dalšího čtvrtletí informace o dosažených výsledcích v rozsahu:
 • bilanční ukazatele podniku a cenové indexy na následující čtvrtletí;
 • informaci o příspěvku na krytí nákladů (neúplných);
 • vyhodnocení prodeje;
  informace ohledně průzkumu trhu − údaje o cenách a odbytu pro každý podnik a trh, výdaje na reklamu, tržní podíly, zisky podniků, hodnocení kvality výrobků;
 • informace o provozní činnosti podniku − využití kapacity strojů, plánovaný a skutečný objem výroby, seznam strojů, stav zaměstnanců, náklady na zaměstnance, skladové zásoby surovin a hotových výrobků;
 • informace o finanční situaci podniku – vývoj likvidity, platební podmínky, příjmy a výdaje podniku, úrokové sazby, finanční investice;
 • čtvrtletní rozvahu na konci účetního období a rozvahu konkurenčních podniků;
 • výsledovku podle metodiky finančního účetnictví. Na základě těchto zpráv zkoumají podniky, jak dalece jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanoveného cíle.

Pokud nebyla očekávání naplněna, je třeba v daném případě strategii modifikovat.

Business Navigation Game

Učit se formou hry na vysoké škole? Připravte svoje studenty pro reálnou praxi díky propracovanému simulačnímu nástroji.

Učit se formou hry na vysoké škole? Proč ne! Máme to vyzkoušeno. Taková výuka studenty nejen více baví, ale také je lépe připraví pro praxi. Díky integrovanému řešení BNS−LUDUS, kde jsme spojili do jednoho funkčního celku manažerský informační systém BNS používaný ve stovkách firem v ČR i zahraničí a simulační software LUDUS zavedený ve stovkách vysokých škol po celém světě včetně ČR. Tento unikátní celek nám umožňuje využívat v rámci studia simulační hru, v níž si studenti mohou skutečně vyzkoušet, jak bude vypadat jejich práce manažerů v oblasti plánování a controllingu a jak obstojí v konkurenčním prostředí. BNS−LUDUS podporuje taktické i strategické plánování s využitím metodologie Balanced Scorecard.

Výhody těch, kteří studují s BNS−LUDUS

 • Studenti si osvojí dovednosti cíleně vyhledávané předními českými a zahraničními firmami. Navíc budou umět pracovat v týmu s členy s různými kompetencemi.
 • Přechod mezi výukou a zapojením na podnikových procesů spojených s business plánováním, forecastingem či reportingem bude po nástupu do zaměstnání okamžitý.
 • Soupeření s dalšími týmy (virtuálními podniky) o nejlepší výsledek zvýší odpovědnost studentů k sobě i ostatním a posílí jejich motivaci k výkonu.
 • Možnost sestavení strategie, následného business plánu a jeho úspěšnosti v konkurenčním prostředí připraví úspěšněji studenty pro práci s MIS.

BUSINESS NAVIGATION GAME

To je plánování. simulace. reporting.

Co o BNG říkají odborníci

Plán Business Navigation Game

 • Studenti jsou rozděleni do týmů, které tvoří vedení firmy. Všechny týmy dostanou stejné zadání. Vystupují jako nezávislí konkurenti.
 • S pomocí BNS týmy vytvoří strategii, odsouhlasí ji a transformují do business plánu v plném rozsahu funkčních oblastí.
 • Podnikový plán je nahrán do tržní simulace v softwaru LUDUS. Následně získávají „podniky“ informaci o tom, jak si stojí na trhu.
 • Podle získaných informací vytvářejí studenti forecast a další rozhodnutí, která uplatní v následujícím kole simulační hry…
 • Na základě dosažených výsledků ve čtvrtletích zkoumají studenti, jak jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanovených cílů.

Popis hry

Dvě až pět skupin studentů vytvoří týmy − podniky, které mezi sebou soutěží se dvěma či třemi výrobky až na čtyřech trzích současně. Na začátku jsou všichni ve stejné situaci. Vystupují zásadně jako nezávislí konkurenti. Netvoří kartely, neuzavírají žádné dohody o spolupráci a nevyměňují si zkušenosti.

Každý virtuální podnik je reprezentován vedením společnosti. To je složeno z 3 až 8 studentů. Na začátku simulace si každý tým zvolí svého generálního ředitele, který odpovídá za spolupráci s vedoucím hry (pedagogem). Stará se také o dodržení termínu zadání rozhodovacích dat za hrací období, které zahrnuje časový úsek − čtvrtletí. Data na dané čtvrtletí je třeba nejprve zadat do systému a odsouhlasit je v rámci týmu. Poté se data v systému zpracují a promítnou se uživatelům jako podklad pro jejich rozhodnutí.

Všechny týmy si samostatně odvodí od stanoveného hlavního cíle další dílčí cíle a určí jejich pořadí. Pak zvolí odpovídající úkony, které je třeba realizovat formou rozhodnutí v jednotlivých funkčních oblastech podniku. Naplnění cílového ukazatele (např. kumulovaného zisku po zdanění) je kritériem pro hodnocení úspěšnosti konkurujících si podniků.

Simulační manažerská hra studenty baví a lehce prověří jejich dovednosti

Po zadání dat a jejich odsouhlasení týmem se v systému data zpracují a promítnou se zpátky uživatelům jako podklad pro rozhodnutí na další čtvrtletí.
V prostředí BNS – Strategické mapy navrhnou hráči v rámci svých odpovědností v podniku strategii. Jakmile je odsouhlasena, je transformována do business plánu, odpovídajícímu délce hry (až 12 období/kvartálů). Tento plán je vypracován v plném rozsahu funkčních oblastí – prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost, finanční výkonnost a zdroje a potenciály. Hotový plán pak musí být opět odsouhlasen týmem reprezentujícím vedení podniku. Poté je společně s plány ostatních studentských skupin automaticky nahrán do tržní simulace (LUDUS). Účastníci „Business Navigation Game“ pak dostávají obratem informaci o tom, jak byl jejich plán přijat trhem a získávají podklady k dalšímu forecastu i k dalším rozhodnutím, která musí realizovat v následujícím kole. Každý tým dostane po skončení jednoho a před začátkem dalšího čtvrtletí informace o dosažených výsledcích v rozsahu:
 • bilanční ukazatele podniku a cenové indexy na následující čtvrtletí;
 • informaci o příspěvku na krytí nákladů (neúplných);
 • vyhodnocení prodeje;
  informace ohledně průzkumu trhu − údaje o cenách a odbytu pro každý podnik a trh, výdaje na reklamu, tržní podíly, zisky podniků, hodnocení kvality výrobků;
 • informace o provozní činnosti podniku − využití kapacity strojů, plánovaný a skutečný objem výroby, seznam strojů, stav zaměstnanců, náklady na zaměstnance, skladové zásoby surovin a hotových výrobků;
 • informace o finanční situaci podniku – vývoj likvidity, platební podmínky, příjmy a výdaje podniku, úrokové sazby, finanční investice;
 • čtvrtletní rozvahu na konci účetního období a rozvahu konkurenčních podniků;
 • výsledovku podle metodiky finančního účetnictví. Na základě těchto zpráv zkoumají podniky, jak dalece jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanoveného cíle.

Pokud nebyla očekávání naplněna, je třeba v daném případě strategii modifikovat.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information