Postup implementace BNS

4 kroky k úspěšnému plánování

Jak implementujeme BNS?

Business Navigation System představuje plně modulární systém, který pro vás navrhneme tak, aby zákazník využíval jen ty funkce a moduly, které skutečně potřebuje. Implementace systému probíhá v několika navazujících krocích.

1. krok

První kontakt a bezplatná prezentace

Již při první schůzce se snažíme zjistit konkrétní potřeby každého zákazníka. Cílem je vyhodnotit, zda námi nabízené řešení plně naplní vaše očekávání a požadavky, které na nový manažerský informační systém kladete.

V rámci prvotního kontaktu získáváme důležité informace, které využíváme při následné bezplatné prezentaci jednoho z našich vzorových odvětvových řešení (pro výrobu, automotive, strojírenství, dopravu či obchod). Je pro nás důležité zaměřit se na konkrétní oblasti vašich potřeb, ve kterých se naše odvětvové řešení překrývá a kde se můžeme lišit. Po prezentaci a zodpovězení našich otázek jsme většinou schopni zpracovat rámcovou nabídku. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat, abychom vás o tom osobně přesvědčili.

2. krok

Navigační workshop

Navigační workshop (NW) představuje dvoudenní „workshop“ pro management, vedoucí pracovníky a firemní specialisty zákazníka, který je moderován zkušenými business analytiky INEKON SYSTEMS. Během NW dochází ke slaďování požadavků na vrcholovou informační a strategickou plánovací podporu zákazníka systémem BNS. Workshop má interaktivní charakter a je ilustrován mnoha praktickými příklady. NW je zakončen vytvořením a zdokumentováním výchozího návrhu procesního a datového modelu pro každou z funkčních oblastí řízení výkonnosti. Tento písemný výstup se stane podkladem pro následující krok, tj. zpracování Navigační koncepce, ale je i důležitým prvkem při zamýšleném update provozního systému tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům na celofiremní plánování.

3. krok

Navigační koncepce

Na základě výstupů z Navigačního workshopu zpracují experti INEKON SYSTEMS navigační koncepci (NK), která představuje základní zadávací dokument pro implementaci systému BNS. Obsahuje veškeré klíčové parametry navrhovaného systému po stránce datové i procesní.

4. krok

Implementace – zavádění BNS

Postupy implementace systému BNS se opírají o zkušenosti z mnoha obdobných projektů realizovaných společností INEKON SYSTEMS. Na základě těchto zkušeností požadujeme aktivní zapojení odborných pracovníků objednatele (vedoucího projektu, garantů modulů a správy BNS) do projektu. Pouze v těchto případech mají uživatelé svůj systém plně pod kontrolou, rozumí struktuře a funkcím systému BNS a jsou schopni vlastními silami (nebo s podporou dodavatele) systém efektivně provozovat, dále rozvíjet a zdokonalovat. Na implementaci systému BNS se podílejí pod vedením projektového manažera naši zkušení business analytici a ETL specialisté.

Vlastní implementace zahrnuje přípravu dat z provozních systémů a jiných datových zdrojů, instalaci a úpravy vybraných modulů, individuální školení správy systému a uživatelů, či zvýšenou podporu uživatelů po náběhu do ostrého provozu.

LÉPE A RYCHLE ROZHODOVAT

znamená efektivněji fungovat. zvyšovat konkurenceschopnost. být úspěšný.

Postup implementace BNS

4 kroky k úspěšnému plánování

Jak implementujeme BNS?

Business Navigation System představuje plně modulární systém, který pro vás navrhneme tak, aby zákazník využíval jen ty funkce a moduly, které skutečně potřebuje. Implementace systému probíhá v několika navazujících krocích.

1. krok

První kontakt a bezplatná prezentace

Již při první schůzce se snažíme zjistit konkrétní potřeby každého zákazníka. Cílem je vyhodnotit, zda námi nabízené řešení plně naplní vaše očekávání a požadavky, které na nový manažerský informační systém kladete.

V rámci prvotního kontaktu získáváme důležité informace, které využíváme při následné bezplatné prezentaci jednoho z našich vzorových odvětvových řešení (pro výrobu, automotive, strojírenství, dopravu či obchod). Je pro nás důležité zaměřit se na konkrétní oblasti vašich potřeb, ve kterých se naše odvětvové řešení překrývá a kde se můžeme lišit. Po prezentaci a zodpovězení našich otázek jsme většinou schopni zpracovat rámcovou nabídku. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat, abychom vás o tom osobně přesvědčili.

2. krok

Navigační workshop

Navigační workshop (NW) představuje dvoudenní „workshop“ pro management, vedoucí pracovníky a firemní specialisty zákazníka, který je moderován zkušenými business analytiky INEKON SYSTEMS. Během NW dochází ke slaďování požadavků na vrcholovou informační a strategickou plánovací podporu zákazníka systémem BNS. Workshop má interaktivní charakter a je ilustrován mnoha praktickými příklady. NW je zakončen vytvořením a zdokumentováním výchozího návrhu procesního a datového modelu pro každou z funkčních oblastí řízení výkonnosti. Tento písemný výstup se stane podkladem pro následující krok, tj. zpracování Navigační koncepce, ale je i důležitým prvkem při zamýšleném update provozního systému tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům na celofiremní plánování.

3. krok

Navigační koncepce

Na základě výstupů z Navigačního workshopu zpracují experti INEKON SYSTEMS navigační koncepci (NK), která představuje základní zadávací dokument pro implementaci systému BNS. Obsahuje veškeré klíčové parametry navrhovaného systému po stránce datové i procesní.

4. krok

Implementace – zavádění BNS

Postupy implementace systému BNS se opírají o zkušenosti z mnoha obdobných projektů realizovaných společností INEKON SYSTEMS. Na základě těchto zkušeností požadujeme aktivní zapojení odborných pracovníků objednatele (vedoucího projektu, garantů modulů a správy BNS) do projektu. Pouze v těchto případech mají uživatelé svůj systém plně pod kontrolou, rozumí struktuře a funkcím systému BNS a jsou schopni vlastními silami (nebo s podporou dodavatele) systém efektivně provozovat, dále rozvíjet a zdokonalovat. Na implementaci systému BNS se podílejí pod vedením projektového manažera naši zkušení business analytici a ETL specialisté.

Vlastní implementace zahrnuje přípravu dat z provozních systémů a jiných datových zdrojů, instalaci a úpravy vybraných modulů, individuální školení správy systému a uživatelů, či zvýšenou podporu uživatelů po náběhu do ostrého provozu.

LÉPE A RYCHLE ROZHODOVAT ZNAMENÁ BÝT ÚSPĚŠNÝ.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information