MODUL

Dlouhodobé cash flow

Získejte rychlé odpovědi na otázky a podívejte se na plánování financí z jiného úhlu.

Nástroje BNS pro dlouhodobé cash flow zcela změní váš dosavadní způsob plánování financí.

V situacích, kdy dochází k velkým výkyvům na trhu, je zapotřebí pružně reagovat a sestavovat si i v průběhu roku operativní forecasty. Většina firem stále využívá poměrně neefektivní excelovou formu. Sestavení plánu je tak výrazně zdlouhavé a manuálním sbíráním dat z více zdrojů dochází ke značné chybovosti.

Oproti tomu nové nástroje BNS pro plánování rozvahy a cash flow v měsíční či čtvrtletní periodě vám umožní pružně reagovat na změny z okolního prostředí. Tyto změny mohou ovlivnit plánovaný vývoj aktiv i pasiv a aktualizovaný plán vám dá odpovědi na důležité otázky.

S BNS si snadno odpovíte na otázky typu:

  • Máme jasný a přesný přehled o našem dlouhodobém cash flow?
  • Máme dostatek zdrojů na plánované investice?
  • Máme optimální zásoby vzhledem k nárůstu / poklesu tržeb?
  • Jak se bude vyvíjet stav obchodních pohledávek při změně tržeb?
  • Máme dostatečné zdroje financování, zejména bankovních úvěrů?
  • Budeme schopni plnit bankovní kovenanty při vyšším zadlužení?
  • Jak se při změně nákladů změní závazky obchodní, za zaměstnance, daňové a další?
  • Je naše cash flow v pořádku a nečeká nás nemilé překvapení?

Aktivní řízení cash flow je jednou z nejdůležitějších činností managementu

Variabilita a rychlost

Pomocí BNS lze v modulu financí využít údajů z výsledovky a sestavit tak rozvahu a cash flow. Například pro výpočet obchodních pohledávek a závazků ve vazbě na tržby a náklady, investice, úvěry atd.

Při využití dalších modulů lze v BNS sestavit plán od prodeje až po cash flow s daleko vyšší přidanou hodnotou. Rychle zde dokážete přenést informace při změně situace na trhu přes modul prodeje, variabilní náklady, zásoby, investice až po cash flow. Hodnoty mezi jednotlivými moduly se přenášejí automaticky, takže zůstane zachována kontinuita dat na rozdíl od Excelu. Takto sestavený plán můžete dále modelovat a management tak má k dispozici velice silný nástroj pro operativní řízení.

Přidanou hodnotou je i vizualizace výsledného plánu cash flow, kde na jednom moderním dashboardu uvidíte všechny potřebné informace. Můžete porovnávat varianty plánu, vidíte vývoj klíčových aktiv a pasiv v čase, plnění bankovních kovenantů, atd.

Podívejte se, jak snadno lze pomocí nástrojů BNS aktivně řídit dlouhodobé cash flow:

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information