MODUL

Hospodářský výsledek

Získejte rychle a snadno důležitá data o vašem výsledku hospodaření.

Zjistěte, jak jste na tom...

Modul za vás dokáže velmi korektně, konzistentně a jednotně shromáždit data potřebná ke zjištění výsledku hospodaření a ve struktuře manažerského a statutárního výkazu zisku a ztrát jej navíc i automaticky sestavit. Zpracovává přitom data z dílčích plánů jiných modulů. Těmi jsou například plán prodeje z modulu „Prodejní výkonnost“ (PV), plán variabilních nákladů z modulu „Výrobní náklady“ (VN) či plán fixních nákladů z modulu „Fixní a režijní náklady“ (FN).

Modul Hospodářský výsledek zahrnuje:

Plánování a analýzy ostatních nákladů a výnosů ve struktuře manažerského výkazu či středisek organizační struktury v detailu analytického účtu nebo jednotlivých měsíců. Takto naplánované náklady a výnosy jsou následně použity pro sestavení manažerského výkazu zisků a ztrát.

hospodářský výsledek konzistentně a jednotně shromažďuje data

Další aplikace a submoduly

Modul hospodářský výsledek

Aplikace Reporting a analýzy hospodářského výsledku – to jsou pravidelná hlášení o reálném výsledku hospodaření společnosti ve struktuře manažerského a státního výkazu. Zpravodajství je přitom poskytováno v jednoduchém a příjemném formátu standardních sad panelů z funkční části  BNS Analyser.

Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňují panely aplikace získat okamžité odpovědi na ad hoc dotazy.

Aplikace Statutární výkaz zisku a ztráty slouží k analýze a předkládání výsledku o hospodaření společnosti ve struktuře statutárního výkazu zisku a ztráty podle jeho poslední platné podoby. Smysl využití vychází především z potřeb, které jsou stanoveny externími nebo interními zákazníky. Nespornou výhodou aplikace je, že její implementací automaticky doplníte proces reportingu a analýz v modulu “Hospodářský výsledek” (HV) o statutární výkaz zisku a ztrát ve všech panelech Analyseru.

Aplikace Manažerský výkaz výsledku slouží k podávání přehledných zpráv a rovněž i k analýze výsledku hospodaření společnosti. Pro jejich vytvoření využívá strukturu manažerského reportu, který byl definován v závislosti na potřebách společnosti a v detailu potřebném pro její řízení a rozhodování o nákladech, výnosech a výsledku. Díky aplikaci je pak proces reportingu a analýz v modulu hospodářského výsledku vhodně doplněn o strukturu manažerského výkazu ve všech panelech Analyseru.

Aplikace Ostatní náklady a výnosy umožňuje sestavení plánu ostatních nákladů a výnosů v konkrétním časovém horizontu, tj. standardně v jednotlivých měsících plánovaného roku. Informace jsou poskytovány v detailu analytických účtů ve finančním vyjádření. Kromě tvorby ročního plánu může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku, nebo k sestavení variantních či
rolujících plánů. Aplikace podporuje více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information