Informace o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje a data jsou u nás v bezpečí.

Zásady ochrany osobních údajů

1 . Správce osobních údajů

 • Správce osobních údajů je INEKON SYSTEMS, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČO: 27252167, DIČ: CZ27252167, (dále jen „správce”), prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje zpracovávané jsou důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s platnými právními předpisy.
 • Pokud budete mít další dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na email info@inekon-systems.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.
 • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR”).
 • Správce osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek provozovaných na doméně bnavig.cz nebo bnavig.com (dále jen „internetové stránky”).
 • Tyto zásady jsou vydány za účelem informovanosti o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu. Dále potom kdo k osobním údajům bude mít přístup. Tyto zásady se vztahují na veškeré osobní údaje shromážděné správcem.
 

2. Zpracovávané údaje

 • Zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje jsou pracovávány v souladu s následující zásadami:

  • údaje zpracováváme v rámci rozumné meze – pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;

  • transparentně – proto vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na jak dlouho

  • bezpečně – s vašimi daty pracujeme tak, aby byly v bezpečí a neměly k nim přístup 3. osoby

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění smluvního vztahu na základě: objednávky, registrace, uzavření smlouvy, přihlášky, účasti v soutěži atd.
 • zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb (zasílání obchodních nabídek prostřednictvím elektronické pošty
 • statistických účelů: zjišťování návštěvnosti internetových stránek
 • zobrazování relevantních reklam – to znamená  znamená na základě preferencí zákazníka;
 • osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, minimálně po dobu 2 let nebo po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech může doba pro Zpracování osobních údajů činit až 10 let (daňové účely)

3. Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho uděleného souhlasu

 

4. Práva subjektu údajů

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů
 • právo požadovat vysvětlení
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat
 • Veškerá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti INEKON SYSTEMS s. r. o. písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla společnosti.
 

5. Cookies

 • Soubory cookies zaslané z domény bnavig.cz nebo bnavig.com do vašeho internetového prohlížeče umožňují zaznamenat informace a vaší návštěvě, preferovaném jazyku a nastavení. Využíváme následující druhy cookies:
  • Dočasné soubory cookies: aktivní po dobu návštěvy webových stránek. Zavřením okna prohlížeče dochází k jejich smazání.
  • Trvalé soubory cookies: jsou trvale uloženy v databázi správce.
 • K personalizaci obsahu a reklam využíváme soubory cookies. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube.
 • V rámci zobrazení cílené reklamy předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Nikdy však nepředáváme žádné identifikační údaje.
 

6. Předávání údajů do třetích zemí

 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 

7. Informace a otázky

 • Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů můžete získat dotazem na společnost INEKON SYSTEMS s. r. o. prostřednictvím e-mailu nebo doporučeným dopisem.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information