MODUL

Manažerské finanční pohledy

Tvořte snadno a lehce finanční analýzy a pyramidové rozpady důležitých ukazatelů a ušetřete váš drahocenný čas.

Využívejte efektivně vybrané ukazatele finanční analýzy

Modul Manažerské finanční pohledy nahradí hodiny mravenčí lidské práce potřebné k pravidelnému hodnocení finanční situace společnosti. Slouží k plánování a analýze majetku a zdrojů společnosti ve struktuře statutárního výkazu rozvahy podle aktuální podoby, a to s možností rozpadu až na analytický účet.

Modul Manažerské finanční pohledy umožňuje:

  • vyhodnocení finanční situace společnosti,
  • používání sady ukazatelů finanční analýzy včetně pyramidového rozkladu vybraných ukazatelů, jako např. ROA, EVA,
  • analýzu a reportování zdrojů,
  • poskytování informací o užití finančních prostředků společnosti ve statutárním výkazu cash flow.

zbavte se mravenčí práce

na pár kliknutí

ušetřete hodiny mravenčí lidské práce

Další aplikace a submoduly

Modul manažerské finanční pohledy

Aplikace Reporting a analýzy manažerských pohledů. Procesem reportingu manažerských finančních pohledů se v systému BNS rozumí poskytování pravidelných finančních výsledků společnosti ve struktuře statutárních výkazů rozvahy, Cash flow a poměrových ukazatelů. Pro hlášení je využíván přehledný formát standardní sady panelů Analyser.

Kromě pravidelného vykazování finančních výsledků umožňují tyto panely poskytovat informace na základě ad hoc dotazu.

Aplikace Statutární rozvaha zajistí plánování, analýzu a také podávání zpráv o majetku a zdrojích společnosti v rámci statutárního výkazu rozvahy tak, jak to určuje platná legislativa. Bývá využívána v souvislosti s potřebami externích nebo interních zákazníků.

Proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) je za pomoci této aplikace doplněn o strukturu statutárního výkazu rozvahy. Ta je díky komunikativnosti všech systémem oslovených částí BNS promítnuta do všech panelů Analyseru.

 Aplikace Statutární výkaz CF slouží k precizní analýze a reportování Cash Flow společnosti ve statutárním výkazu Cash Flow v souladu s mezinárodními standardy a českými právními normami. Lze ji využít pro potřeby externích i interních zákazníků.

S výsledky jde přitom velmi jednoduše zacházet. Proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) je totiž s pomocí „Statutárního výkazu CF“ doplněn o panel Analyseru „Výkaz Cash Flow“.

 Aplikace Poměrové ukazatele finanční analýzy. Pomocí sady ukazatelů finanční analýzy dokážete promptně prozkoumat finanční situaci společnosti a ještě podat o zjištěných faktech hlášení. Tato schopnost je užitečná pro potřeby externích i interních zákazníků. V případě, že je ve společnosti plánován výkaz zisku a ztrát a rozvaha, umožňuje aplikace porovnat plánované a skutečné hodnoty finančních ukazatelů.

Aplikace „Poměrové ukazatele finanční analýzy“ doplňuje proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) o strukturu finančních ukazatelů napříč všemi standardními panely Analyseru.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information