AKTUALITA

Workflow hlídá plnění úkolů za vás

Jednou z trvalých činností manažerů je hledání nástrojů vedoucích ke zvyšování efektivity procesů ve firmě. Firemní komunikace se v posledních letech výrazně změnila díky využívání moderních komunikačních nástrojů, pomocí kterých se spousta činností zjednodušila a zaměstnanci tak nemusí dlouhé hodiny trávit na různých koordinačních poradách, zasílat množství informací papírovou formou a plýtvat tak drahocenným časem a surovinami. Jedním z takových nástrojů je workflow.

Podobně, jako při oběhu účetních dokladů, lze workflow využít i u jiných činností ve firmě. Jde například o řízení projektů, sledování časových harmonogramů pro činnosti napříč všemi úseky ve firmě apod. Takový nástroj je možné využívat v nové verzi BNS 4.0.

Pomocí workflow si můžeme třeba sestavit harmonogram pro zpracování ročního plánu, což je zpravidla celofiremní proces a jednotlivé kroky jsou na sobě vzájemně závislé. Základem je sestavení šablony, do níž zahrneme jednotlivé moduly (obchodní plán, manažerská výsledovka, rozvaha, cash flow, KPI, komentáře…). Následně v modulech připravíme jednotlivé kroky (plán prodávaného množství, aktualizace cen, výpočet plánovaných tržeb…), v nichž nastavíme závislosti podle toho, jak na sebe kroky navazují včetně předepsaných termínů a zodpovědných osob. Jak-mile workflow spustíme, rozešlou se pomocí informací v BNS a mailem úkoly na jejich nositele. Ihned poté, co je úkol splněn, putuje informace dál a spouští navazující úkoly. Vedoucí projektu má permanentní přehled, v jaké fázi se jednotlivé kroky nacházejí, jestli nejsou jejich nositelé v prodlení s termínem a neblokují tak další postup. Navíc může vedoucí projektu kdykoliv informovat management o průběhu projektu v názorné prezentační formě. Workflow v BNS 4.0 tak přináší další zefektivnění firemních procesů.

Workflow

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information