AKTUALITA

SHP Group nasazuje BNS pro controllingové řízení

Skupina SHP s ročním obratem 220 mil. EUR je největším producentem hygienických papírů ve střední a jihovýchodní Evropě (mj. značka Harmony, Harmasan, Paloma). Od letošního roku využívá manažerský informační systém BNS. BNS pomáhá managementu při řízení prodeje, střediskových rozpočtů, personálních nákladů a vyhodnocení profitability produktů a zákazníků. „Hledali jsme osvědčené řešení a spolehlivého partnera pro implementaci,“ shrnuje hlavní důvody volby systému BNS generální ředitel společnosti Richard Žigmund.

Plánování, analýzy a reporting na jednom místě
BNS v SHP Group zaujalo roli hlavního nástroje pro controllingové řízení společnosti. Obsahuje v sobě data plánů, forecastů i skutečnosti, kterou automaticky přebírá ze systému prvotní evidence (např. z fakturace, TPV či účetnictví) a umožňuje tak vyhodnocovat plnění rozpočtů a plánů. Automatizuje výpočet podnikových KPIs pro taktické řízení i tvorbu a distribuci manažerských reportů. Umožňuje tak controllerům zabývat se skutečnými příčinami odchylek a navrhovat řídicí opatření namísto rutinních činností spojených s přípravou reportů. „Od projektu implementace systému BNS jsme očekávali především vytvoření jednotného zdroje informací pro manažerské řízení (jeden zdroj pravdy), automatizaci výpočtů firemních KPIs, zkrácení času potřebného pro sestavení reportů a eliminaci chyb při manuálním zpracování dat v MS Excelu,“ říká Martin Slivka, senior controller skupiny. Důležitou roli při výběru systému BNS sehrály rovněž jeho možnosti v oblasti zrychlení a zjednodušení celofiremního plánovacího procesu včetně využití what-if analýz a modelace budoucnosti.

Sandbox pro controllery
BNS přináší výrazné zefektivnění plánovacího procesu. Disponuje širokou paletou nástrojů pro tvorbu podnikových plánů a rozpočtů systémem top-down i bottom-up. To je přidanou hodnotou nejen při tvorbě ročního taktického plánu nebo forecastů, ale umožňuje také přípravu různých verzí scénářů vývoje. „BNS nám umožňuje simulovat nejen dopad zákaznické poptávky do objemu prodejů a tržeb, ale např. i dopad cenových změn nakupovaných materiálových vstupů nebo změn v jejich spotřebě v důsledku úprav technologických postupů,“ doplňuje Martin Slivka.

Od prodeje po varianční analýzy

Po úspěšné první fázi implementace modulu „Prodejní výkonnost“, kdy se díky maximálnímu nasazení obou stran v rekordně krátké době 1,5 měsíce podařilo zprovoznit nástroj na zefektivnění tvorby sales estimatů v 10 společnostech skupiny dislokovaných do 6 zemích Evropy, projekt pokračoval implementací dalších modulů pro vyhodnocování spotřeb variabilních vstupů ve výrobě a čerpání fixních nákladů, zejména mzdových. Tato fáze, která byla dokončena v letošním listopadu, doplnila do BNS další důležité pohledy pro controllingové řízení, jako je vyhodnocování profitability produktů či zákazníků. „Finálním cílem, ke kterému chceme v BNS v dohledném horizontu směřovat, jsou varianční analýzy hospodářského výsledku, tedy rozpad odchylky výsledku od plánu na odpovědnostně přiřaditelné vlivy, jako je spotřeba primárních vstupů, ceny klíčových vstupů, sortimentní skladba prodeje apod.,“ říká Martin Slivka. „SHP Group má svoji vlastní metodiku variančních analýz, kterou jsme dlouhodobě pilovali a nechceme se jí vzdát. Jsem proto velmi rád, že BNS poskytuje dostatečnou míru flexibility pro její zapracování,“ dodává.

Transparentnost a řízení výkonnosti

Oblast uživatelů BNS však nezahrnuje pouze controllery. „Údaje potřebné pro řízení výkonnosti jsou nyní k dispozici uživatelům z různých částí organizace. Máme jen ‚one truth‘ a zároveň je tento nástroj zapojuje do procesů řízení výkonnosti a podporuje jejich ‚accountability‘,“ pochvaluje si generální ředitel Richard Žigmund přínosy BNS a dodává: „Domnívám se, že v prostředí našeho odvětví je podstatné, aby manažerské nástroje obsáhly za prvé hloubku – tedy úroveň detailu, která je potřebná pro izolaci a clusterování kořenových příčin odchylek a za druhé přinášely ‚intelligence‘ – nabídly uživatelům poznání vzájemných vztahů prvků ve velkých množinách, které nejsou na první pohled zřejmé.“

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information