REFERENCE

SHP Group: MIS musí nabídnout uživatelům poznání
vzájemných vztahů, které nejsou na první pohled zřejmé

Jak to bylo

Jako největší producent hygienických papírů ve střední a jihovýchodní Evropě s obratem 220 mil. € hledala skupina SHP manažerský informační systém, který bude plnit roli hlavního nástroje pro controllingové řízení společnosti. Skupina potřebovala získat jednotný zdroj informací, automatizovat výpočty firemních KPIs. Dále si manažeři skupiny SHP dali za cíl zkrátit dobu potřebnou pro sestavení provázaných plánů a reportů Zároveň bylo nutné eliminovat chyby, které chtě nechtě při manuálním zpracovávání dat v MS Excelu vznikají. 
Ze všech možností vyhrál systém BNS a od roku 2020 tak pomáhá managementu při řízení prodeje, střediskových rozpočtů, personálních nákladů a vyhodnocování profitability produktů a zákazníků. 

Výhody

1.

Různé verze
scénářů vývoje

BNS přineslo výrazné zefektivnění plánovacího procesu. Díky široké paletě metod pro tvorbu podnikových plánů a rozpočtů systémem top-down i bottom-up je přidanou hodnotou nejen při tvorbě ročního taktického plánu nebo forecastů, ale umožňuje přípravu různých verzí scénářů vývoje. 

2.

Rychle a postupně,
jak sami chcete

Nástroj na zefektivnění tvorby sales estimatů v 8 společnostech skupiny dislokovaných do 5 zemí v Evropy se podařilo zprovoznit v rekordně krátké době 1,5 měsíce. Implementace pokračovala podle potřeb a zvoleného tempa SHP dalšími moduly pro vyhodnocování spotřeb variabilních nákladů ve výrobě, čerpání fixních, nákladů a profitability produktů a zákazníků.

3.

Flexibilita pro
vlastní metodiky

Není třeba se vzdávat ničeho, co je ve firmě zavedené a vyzkoušené. SHP Group používá vlastní metodiky variančních analýz, které dlouho pilovala, proto je chtěla zachovat i v nově implementovaném systému BNS. Díky flexibilitě konceptu však nebyl žádný problém vyzkoušené koncepty do celého systému zapracovat.

4.

Nejen pro controllery, ale pro všechny

Údaje o řízení společnosti nejsou k dispozici jen controllerům, vidět a využívat pro svou práci je mohou všichni uživatelé systému nezávise na tom, ze které části organizace jsou. Přestože ve společnosti data poukazují na „jednu pravdu“, zapojuje je BNS do procesu řízení společnosti a podporuje jejich odpovědnosti.

Ing. Richard Zigmund

Richard Žigmund

generální ředitel

Domnívám se, že v prostředí našeho odvětví je podstatné, aby manažerské nástroje obsáhly hloubku – tedy úroveň detailu, která je potřebná pro izolaci a clusterování kořenových příčin odchylek. Také musí přinášet ‚intelligence‘ – nabídnout uživatelům poznání vzájemných vztahů prvků ve velkých množinách, které nejsou na první pohled zřejmé. To se nám díky BNS podařilo naplnit. V BNS máme „one truth“ a zároveň se tento nástroj zapojuje do procesů řízení výkonnosti a podporuje jejich „accoutability“.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information