AKTUALITA

Růst Kovárny VIVA podporuje manažerský systém BNS

S výrobky Kovárny VIVA, jedné z nejmodernějších kováren ve střední Evropě, se setkáváte každý den. Třeba ve svém autě nebo ve firmě, pokud používá užitkové či nákladní vozy či manipulační techniku. Společnost, která patří do skupiny Moravia Steel, navrhuje a vyrábí širokou paletu dílů z ušlechtilých ocelí pro strojírenství, zemědělství, ale třeba i pro zdravotnictví. Jak Kovárně VIVA k úspěchu pomáhá BNS jsme zjišťovali od finančního ředitele Michala Červenky.

Michal Červenka, finanční ředitel

Už deset let vykazuje Kovárna VIVA růst, přispívá k tomu i manažerský informační systém, který jste si v roce 2015 zvolili?

Zcela určitě. Vzhledem k růstu, dynamice změn, provázanosti jednotlivých oblastí a tlaku na snižování cen ze strany zákazníků si dnes již bez BNS ani nedovedeme představit naše fungování. Díky BNS jsme schopni v podstatě na pár kliků získat relevantní informace ve vztahu k sortimentním změnám od našich zákazníků a o jejich dopadu do našich očekávaných hospodářských výsledků. Naše uvažování se tak mohlo změnit z běžného vyhodnocování minulosti na dívání se dopředu a ovlivňování toho, co ještě ovlivnit lze.

Neobávali jste se negativních důsledků zavádění zbrusu nového systému v plném provozu kovárny?

Vše bylo velmi důsledně připraveno a naplánováno. Vlastní implementace BNS byla rozdělena na několik etap. Nejprve jsme se zaměřili na podporu controllingu a taktického plánování firmy formou ročních plánů, a to od prodeje, přes přímé náklady až po hospodářský výsledek. Poté jsme zaváděli moduly pro výrobu, kapacity, efektivnost využití výrobních zařízení (OEE) a kalkulace.

Jaké moduly tedy teď používáte a jak vám pomáhají?

Vysoké využití vidíme především v oblasti „Prodejní výkonnosti“, a to v rovině analytické i plánovací, což obchodnímu úseku hodně pomáhá. Prostřednictvím modulu „Variabilní náklady“ pak můžeme plánovat a průběžně sledovat přímé náklady. Nesmírně důležité je pro nás pozorování a vyhodnocování trendů v oblasti celkové efektivity zařízení (OEE), s čímž nám zase pomáhá funkcionalita modulu „Výroba a kapacity“. O dalších finančních modulech, které máme, („Fixní náklady“, „Hospodářský výsledek“, „Manažerské finanční pohledy“) ani nehovořím, ty přinášejí controllingu každodenní potravu.

Třešničkou na dortu jsou pak průřezové ukazatelé KPI z komponenty BNS SX pro strategické řízení a podporu metodologie BSC. Zde se nám podařilo nastavit klíčová KPI nejen na úrovni vyhodnocování firmy jako celku, nýbrž i pro každý útvar, resp. provoz. To nám poskytuje flexibilní pohled na celek i jednotlivé úseky. Při prezentaci výsledků a KPI nám hodně pomohl přechod na poslední verzi BNS 4.0 a grafické možnosti webového klienta.

Na jaře jste řekl, že k zavedení BSC vás vedl cíl mít jeden nezpochybnitelný zdroj hlavních informací ve stejném formátu napříč firmou, čehož jste dosáhli. Jak to vidíte dnes s odstupem času?

Jednoznačně pozitivně. V těchto dynamických časech se potřebné informace měnily v podstatě ze dne na den a bylo potřeba reagovat bez zbytečného zdržení, které by mohlo být způsobeno např. rozdílnými daty napříč útvary. Mohli jsme se soustředit už jen na to, jak si daná data vyložit a jak na ně reagovat.

Jaká je v současnosti míra využití BSC ve vaší společnosti?

Běžní uživatelé jsou především z řad managementu, vedoucích provozů či pracovníků controllingu. Zároveň jsou organizovány každoměsíční porady, kde se naplňování ukazatelů BSC probírá v širším plénu. Informace jsou k dispozici zároveň přímo na provozech.

V čem vidíte přínos při propojení BSC, strategického a ročního plánování do jednoho uceleného řešení?

Díky využití propojení běžné části BNS s částí SX (tj. s modulem BSC) získají jednotliví vedoucí rychle informaci o hlavních ukazatelích a nemusí nikam proklikávat, nikde se doptávat apod. A v případě, že nějaká oblast nevychází (normy spotřeb, překročené náklady, nesplněné plány prodeje apod.) je schopen dostat se dvěma kliky myší do detailního pohledu v běžné analytické části BNS. To je přesná ukázka pokračující digitalizace – žádní „nachystávači“ materiálů, analýz či kopírovači excelů, které jsou v momentě doručení vlastně již zastaralé. Uživatel informace si vše zjistí jednoduše sám.

S jakými netechnickými komplikacemi jste se při zavádění BSC ve vaší společnosti setkal?

Bylo opravdu náročné zavádět BSC a zároveň v průběhu dvou let jako firma vyrůst o 60 % obratu až k úrovni přes 1,6 miliardy Kč tržeb. Na druhou stranu pro další rozvoj byla implementace daného řešení nutná.

Dá se říci, že díky BNS práce zaměstnance i více baví?

Troufám si tvrdit, že ano. Díky BNS a BSC se dokážeme věnovat především poradenství těm, kteří mají možnost ovlivnit budoucí výsledky naší společnosti. Všechna data jsou totiž logicky uspořádána, zapadají do sebe a navíc jsou k dispozici mnohem rychleji. Odpadla složitá lidská práce v Excelu a k analýze stačí často jeden proklik. Výrazně se snížilo riziko chyb. A protože i při plánování tu největší dřinu převzal chytrý software, dokážeme jít do mnohem většího detailu, na který dříve nebyl prostor. Z takové práce pak máme samozřejmě i mnohem lepší pocit.

Považujete za výhodu mít BNS v době koronakrize?

Jednoznačně to je výhoda. Můžeme operativně vyhodnocovat data z různých oblastí a ve vzájemných souvislostech (viz. již výše zmíněné oblasti prodeje, financí, nákladů, OEE aj.) a současně i rychle do plánů promítnout změny – variantní scénáře (výhledy) dalšího možného vývoje.

Jaké další plány máte v rámci rozvoje BNS?

Směřujeme k dalšímu záměru, resp. lepší podpoře řízení podle dat v oblasti nákupu, zřejmě se tedy v nejbližší době pustíme i do implementace tohoto modulu. Pokud bych však měl odpovědět obecněji, tak je to samozřejmě zvyšování dostupnosti BNS a dat potřebných pro řízení. Chceme, aby BNS postupně využíval nejen top management a controlling, nýbrž i lidé v pozicích středního a nižšího managementu.

Přemýšlíte ve společnosti o tom, že doba, ve které nyní žijeme, si vyžádá nějaké změny či další jiné nároky na systémy, které používáte, konkrétně na BNS?

Pandemie, kterou si letos procházíme, urychlila a prohloubila spodní fázi hospodářského cyklu, nicméně určité ochlazení se obecně čekalo tak jako tak. Z tohoto pohledu to pro mě není zásadně nová informace, která by vedla k přehodnocení dosud používaných nástrojů.

Od Bati až k Vivě
Psal se rok 1932 a do obuvnického komplexu Baťa přibyl nový člen – zbrusu nová kovárna. Na její tradici navázala o šedesát let později Kovárna VIVA. Rok po svém vzniku již získává první zahraniční zákazníky a začíná plnit svou strategii – založit podnikání na stabilní a dlouhotrvající spolupráci se špičkovými evropskými a světovými firmami. Kovárna VIVA se specializuje na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, mikrolegovaných, uhlíkových a konstrukčních ocelí včetně bezpečnostních dílů. V současné době zaměstnává více než 500 lidí a ve své kategorii patří mezi 5 nejlepších zaměstnavatelů v ČR.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information