AKTUALITA

Europasta řídí prodejní akce nově pomocí systému BNS

Nutnou podmínkou pro úspěch v odvětví výroby a prodeje rychloobrátkového spotřebitelského zboží (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) je zvládnutí řízení prodejních akcí. Není tajemstvím, že podíl prodejů v akcích v některých oborech FMCG dosahuje až 80 procent celkových prodejů. Z původní filozofie prodejní akce jako výjimečné nákupní pobídky pro spotřebitele se tak stala takřka každodenní realita čítající stovky prodejních akcí ročně. Tyto akce je třeba koordinovat v čase i prostoru a přizpůsobovat je disponibilním dodavatelským a výrobním kapacitám. Systém BNS pomocí aplikací Promotool a Promolyser poskytuje pro řízení akcí podporu řadě FMCG firem. Mezi nejnovější akvizice v této oblasti patří také společnost Europasta.

Modelování a plánování prodejních akcí

BNS Promotool se stal nepostradatelnou oporou týmu obchodníků při plánování a modelování obchodních akcí. David Klíma, který v Europastě pracuje jako IT specialista, k tomu dodává: „U nás jsme šli ještě dále a Promotool používáme i jako nástroj pro komunikaci obchodníka se správcem kmenových dat. Uvádíme do Promotoolu nejenom akce, ale také standardní požadavky na zadávání a změny cen u jednotlivých odběratelů. Promotool využíváme tedy i jako workflow nástroj, kdy si správce kmenových dat jednoduše ‚čte‘ nové úkoly, zpracovává je dle zadání a ‚označuje‘ jako splněné v okamžiku, kdy již úkol nepotřebuje vidět jako aktivní.“ Obchodník nalezne všechny podstatné informace pro plánování promoakce na jednom místě: vývoj prodejů v posledních obdobích, ceníkovou cenu daného artiklu i přehled ostatních naplánovaných akcí vlastních i ostatních členů týmu. Zadané parametry promoční akce (např. termín akce na regálech, výše slevy, období přednákupu maloobchodu, akční cena, akční prodané množství apod.) systém automaticky a v reálném čase vyhodnocuje a obchodník tak přímo v prostředí Promotoolu ladí parametry akce do cílové podoby. Promotool současně působí i jako integrační platforma napojená na různé zdrojové systémy, takže odpadá dohledávání důležitých informací pro podporu rozhodnutí z jiných informačních pramenů.

Koordinace prodeje a výrobní logistiky

Řešením rovnice úspěchu prodejních akcí je sladění vhodného nastavení prodejní ceny finálnímu zákazníkovi s dostupnou výrobní a dodavatelskou kapacitou pro dosažení přírůstku hrubé marže. Princip akcí se opírá o cenovou elasticitu poptávky, kdy je ušlá jednotková hrubá marže v důsledku slevy více než vykompenzována nárůstem počtu prodaných jednotek a celková marže za období proto vzroste. Úvahy na straně prodeje musí být přitom koordinovány s dodavatelskou a potažmo výrobní kapacitou: i prázdný regál a neuspokojená nákupní přání zákazníků v důsledku příliš vysoké slevy znamenají ušlou marži. Kontrola včasnosti zadání akce je v systému nastavena jako automatický algoritmus, který vyhodnocuje, zda je akce plánovaná s dostatečným časovým předstihem a je tudíž proveditelnáz hlediska výrobních kapacit. Tuto informaci obchodník plánující danou akci dostává v reálném čase a může na ni ihned reagovat iniciací interního jednání o podmínkách navýšení kapacity či přeplánováním termínových parametrů.

Podpora schvalovacího workflow

Systém podporuje zadání kritérií ekonomické efektivnosti akce, podle nichž je akce dle jednotkové hrubé marže na kilogram automaticky schválená (je-li nad horní prahovou hodnotou), nebo odmítnutá (je-li pod spodní prahovou hodnotou). 

Je-li jednotková hrubá marže v rozmezí mezi prahovými hodnotami, dostává obchodní ředitel na denní bázi do e-mailu report akcí ke schválení, k nimž pak z titulu své pozice přiděluje schvalovací status (akci v systému schválí, nebo zamítne). Schvalovací status je na úrovni akce ukládán a je tak možné podle něj akce i vyhodnocovat. „Definice schvalovacích podmínek může být prováděna na úrovni produktové skupiny nebo konkrétního SKU. Záleží na každém, co mu vyhovuje,“ dodává David Klíma.

Analýzy, reporting a Promolyser

K vyhodnocení výsledků prodejních akcí slouží aplikace Promolyser – nástroj pro analýzu a prezentaci výsledků promoakcí. Tento nástroj, využívající výhody webového prostředí, umožňuje definovat tabulkové i grafické objekty vyhodnocující akce např. podle zákazníků, období, artiklů či režimu schválení (automatické schválení či schválení obchodním ředitelem). Promolyser integruje jak plánované hodnoty z Promotoolu, tak skutečné hodnoty ze systémů primární evidence a umožňuje jak efektivní kontrolu nad akcemi pro vedení firmy, tak i poskytnutí zpětné vazby obchodníkům o míře naplnění jejich předpokladů. Snadná dostupnost těchto informací a kvalita jejich grafické prezentace je základním předpokladem pro jejich skutečné využívání. „Samozřejmostí je i plná integrace na ostatní moduly BNS. V našich podmínkách využíváme modul BNS Prodejní výkonnost a snadno tak získáme tzv. promoshare – podíl prodejů v akcích na celkových prodejích,“ uzavírá IT specialista Europasty.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information