AKTUALITA

Ať už jde o finanční nebo o koronakrizi, DEK sází vždycky na BNS

Když v roce 2009 většina firem škrtala investice, DEK šel proti proudu a investoval – do změny procesů a do systémů. V té době byly konsolidované tržby skupiny něco málo přes 6 mld. Kč a nebyla tak známá. Vedení společnosti bylo přesvědčeno, že až krize skončí, bude rozhodovat rychlost a připravenost na nové tržní prostředí. Investice v době krize se firmě vyplatila. V současné době jsou konsolidované tržby skupiny přes 20 mld. Kč a skupina DEK Stavebniny je absolutně dominantním hráčem na českém trhu se stavebninami, o které se píše v prestižních médiích. Na plavbu plnou náročných rozhodování a rizik v průběhu posledních jedenácti let jsme se zeptali Jana Bolka, finančního ředitele skupiny DEK, který drží finanční kormidlo skupiny DEK od roku 2011.

Jan Bolek, finanční ředitel skupiny DEK

Jak zvládá vaše společnost současnou krizi, kdy se na jaře najednou téměř zastavil hospodářský život země?

Fungujeme po celou dobu. Vládní omezení při nouzových stavech se týká pouze prodeje koncovým zákazníkům, s firemními zákazníky pokračujeme v obchodu a při první vlně jsme jim byli dokonce schopni rychle nabídnout tzv. bezkontaktní odbavení, při kterém zákazník nepřichází do blízkého styku s obsluhou. Stavební úpravy jsou jedna z činností, která v této době lidem „zbyla“.

Čeho si v této „koronavirové“ době nejvíce ceníte na BNS z hlediska řízení společnosti a její budoucnosti? Je to výhoda ho mít?

BNS jsou pro nás čidla, která nám říkají, jak se situace vyvíjí. Je zajímavé procházet si sestavy prodeje a sledovat trendy v jednotlivých segmentech. A to zejména v této době, kdy je vývoj převratný a budoucnost lze těžko předpovídat na základě historických zkušeností. Za druhé nám BNS kontinuálně pomáhá v řízení hospodárnosti nákladů, což se k dnešní době také hodí.

V čem je pro vás tato krize jiná než ta v roce 2009?

Není graduální jako ta před 11 lety, její nástup byl téměř okamžitý. Současná krize také nepřichází „z finančních“, nehmatatelných příčin – důvod je naopak ryze fyzický a mění i běžné chování lidí, a to v netušeném rozměru.
Rokem 2009 začalo pro stavebnictví osm hubených let. Málokdo to už dnes pamatuje, ale od ledna 2008 byla zvýšena DPH na nové bydlení z 5 na 9 %. Firmy se proto snažily dokončit projekty v roce 2007 a zákazníci kupovali, co bylo k dispozici. Část staveb se ještě přelila do úvodu roku 2008, ale pak už došlo ke snížení poptávky. Nejdřív kvůli DPH, kde jsme si to upekli sami, a následně dovozem globální finanční krize.

Přesto se tehdy vedení skupiny DEK rozhodlo hledat nový systém pro podporu podnikového řízení. Nebyl to v té době trochu risk?

DEK se v té době měnil z jedné firmy na holdingovou strukturu, a proto bylo najednou bez ohledu na krizi potřeba „chytřejší“ řízení. Řízení díky BNS při krizi byl však druhý benefit. Byli jsme schopni efektivně plánovat a optimalizovat náklady ve větším detailu a souvislostech.

Když se na to podíváte zpětně, byl to dobrý krok zavádět v době krize nový systém? Vyplatilo se vám to? Šli byste do toho dnes znovu?

Rozhodně ano. Řízení nákladů jsme tím dostali pod kontrolu. Rychle by šlo jistě získat i jiné efekty (např. v oblasti prodeje), díky nimž může mít nasazení podobného systému velmi slušnou návratnost. Bez manažerského systému bychom tehdy zcela jistě controllingovou podporu uvedeného růstu nezvládli. A pokud ano, museli bychom pracovat s daleko hrubší přesností – anebo s početnějším týmem. BNS přitom nepomáhá jen controllingovým, ale také účetním procesům. Není to jen díky BNS, ale i na účtárně jsme byli schopni zvyšovat počty zaměstnanců daleko pomaleji, než by odpovídalo nárůstu obratu.

S BNS pracujete už více než 10 let – jak hodnotíte jeho vývoj?

Jsem fanoušek změn, ke kterým ve vývoji dochází. BNS je robustnější, bezpečnější, samozřejmě rychlejší, což má vliv na objem zpracovatelných dat – mně se však nejvíce líbí přesun do webového prohlížeče s potenciálem skutečně mobilního přístupu k datům.

Používáte BNS 4.0, v čem vidíte pro DEK a také osobně pro vás při vaší práci jeho největší přínos?

Technickým přínosem je efektivní správa uživatelů a oprávnění na přístup k datům. Z hlediska uživatelského je pro mě důležitá cesta k mobilnímu reportingu, srozumitelnému plánování, do kterého vtáhneme více klíčových osob – a na hraně možného vývoje se snažíme být i kvůli možnosti zvládnout zpracovat vysoké objemy dat.

Rozumím tedy dobře tomu, že do tvorby výhledů bude v budoucnu zapojeno více lidí než dosud, uvažujete i tady o nějakém rozšíření BNS např. o plánovací workflow?

Ano, to je rozhodně jeden z cílů, který máme před sebou. Nejprve zřejmě v oblasti finančních plánů jednotlivých společností, výhledově pak v detailních obchodních plánech, kde jde potenciálně ještě o vyšší zefektivnění oproti dnešním procesům.

Jednou jste řekl, že BNS pro vás znamená méně hledání ležáků „za drobné“, můžete to prosím více konkretizovat?

Správně postavený systém by vás měl navigovat k podstatným problémům. V tomto případě rozlišit 2 situace: jedné položky máte na skladě za 1 000 Kč, a už se rok neprodala. Druhé položky máte na skladě za 1 milion, prodává se pořád, ale obrátka vám klesla ze 30 dnů na 60… To první je jednoduché zjistit, ale pro řízení to není příliš cenné. Podstatné je odhalit to druhé – pak řešíte věci předem, protože snížení obrátkovosti je signál, že se něco děje, a vy máte šanci zasáhnout včas.

K hlubším prodejním analýzám jste začali používat BNS v první polovině letošního roku. K jakým zlepšením došlo?

Konkrétní přínosy máme za sebou v řízení stavu zásob, na všechny pobočky jsme nasadili nový reporting, určili správná KPI a daří se nám mít tuto oblast pod kontrolou.
Klíčem k větším výhodám je hlavně vizualizace – ta nám pomůže dříve odhalovat začínající trendy, ať už v prodeji, získané marži či obrátkovosti zásob. Aktuálně pro kolegy připravujeme novou verzi reportů, které tyto prvky využijí.

Jak dalece dokážete s BNS řídit vaši budoucnost a tvořit takové plány, které by skupině DEK pomohly úspěšně přežít možnou recesi jako tehdy na začátku?

BNS je skvělý nástroj, který vám umožňuje uvědomit si souvislosti, oddělit podstatné od nepodstatného – a správně směřovat vaše úvahy. Vklad strategického myšlení je ovšem v turbulentních časech nutné přiměřeně přisypat také.

Přemýšlíte ve společnosti o tom, že doba, ve které nyní žijeme, si vyžádá nějaké změny či další jiné nároky na systémy, které používáte, konkrétně na BNS?

Pandemie, kterou si letos procházíme, urychlila a prohloubila spodní fázi hospodářského cyklu, nicméně určité ochlazení se obecně čekalo tak jako tak. Z tohoto pohledu to pro mě není zásadně nová informace, která by vedla k přehodnocení dosud používaných nástrojů.

Všichni ale také vidíme, že se manažerská a analytická práce atomizuje do menších týmů nebo jednotlivých domácích kanceláří, prezentace a porady se nahrazují buď online podobou nebo dokonce asynchronní komunikací přes maily, seznamy úkolů v kolaborativních prostředích a tak dále.
Předávání informací tak nemůže probíhat sdělením někoho, kdo si o tématu připravil hezkou prezentaci. Všem zainteresovaným naopak musíme zajistit, aby data, která potřebují, byla dostupná, ve standardně vysoké kvalitě a ve chvíli, kdy po nich takový člověk chce a potřebuje sáhnout.
Co se týká systémů, které používáme, máme po několika letech jasně vyzkoušeno, že každý z nich má v celkové architektuře své vlastní místo. ERP systém je samozřejmě nutný pro operativní práci a obsluhu jednotlivých obchodních případů. BNS je prostředí pro standardizovaný reporting přístupný širokému spektru uživatelů, a také místo pro plánování a modelování. Tableau je pak oblíbený nástroj analytiků, hlavně pro ad hoc reporty a zorientování se v nové, třeba i neučesané datové sadě. Z úvah v Tableau mohou následně vzniknout nápady pro nové reporty do BNS.

Dopad koronaviru na českou ekonomiku může být pro mnohé podniky velmi zdrcující. Doporučil byste firmám, které ještě manažerský systém nemají, aby si ho právě v této době pořídili?

Doporučil bych ho všem, u kterých komplexita procesů – výrobních, obchodních, organizačních – přesahuje možnosti jejich optimalizace v jedné hlavě, ať už vlastníka nebo generálního ředitele. Potenciální benefity budou v takovém případě téměř jistě přesahovat pořizovací cenu, jde jen o to, je objevit.
Zkvalitnění řízení systémovou podporou může být v tomto smyslu cestou z krize. Informace z BNS jsou pro nás výchozím bodem pro úvahy o budoucnosti, opatření a plány jsou už pak samozřejmě na nás, to za nás zatím žádný systém nezařídí.
Dostane-li se v rozumném horizontu ekonomika opět do fáze růstu, resp. obnovy, budou na tom profitovat ty firmy, které útlum přežijí, aniž sníží svůj potenciál. Ať už omezením výroby, nebo propouštěním zaškolených zaměstnanců, které léta předtím pracně nabírali.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information