REFERENCE

ZETOR Tractors: Od Excelu k reportingovému serveru

O společnosti ZETOR Tractors a.s.:

Společnost ZETOR byla založena v roce 1946 a za dobu existence prodala více jak 1,3 milionů prodaných traktorů do 136 zemí světa. V současné době má 6 zahraničních poboček a to v Polsku, Indii, UK, Německu, Francii a v Severní Americe. Ve všech zemích má do dohromady 490 zaměstnanců.

Od roku 2017 má ZETOR několik produktových řad traktorů a aktuálně pracuje na zcela nové generaci. Užitkové traktory řad Major a Crystal vyrábí ve svém závodě v Brně a kompaktní traktory nakupuje jako OEM od předních světových producentů.

Doba excelová

Moderní historie reportingu sahá do roku 2011 a dá se nazvat dobou excelovou. Dříve se totiž veškerý reporting odehrával právě v Excelu. Veškeré reporty se dělaly manuálně a poměrně složitě. V roce 2012 byl vybrán manažerský informační systém BNS od INEKON SYSTEMS a začala jeho implementace. BNS bylo nastaveno podle tehdejších možností a potřeb, ale problémem byla čistota vstupních dat. Ta vznikala právě manuálním zadáváním dat do Excelu. V datovém skladu tak nebyla ta správná data. Systém se proto masivně nerozšířil dovnitř firmy.

Doba makrová

V roce 2015 dostal manažer controllingu úkol manažerský systém BNS oprášit a začal dlouhodobý proces čištění datových skladů. Luděk Blažek k tomu dodává: “Od roku 2016, kdy jsem do Zetoru nastoupil já, bylo mým úkolem kompletní vyčištění datových skaldů a rozhýbání reportingu v systému BNS. Zároveň jsme pomocí VBA a maker zautomatizovali reporty v Excelu, které dosud nebyly v BNS.”

Díky značnému úsilí se povedlo datové sklady vyčistit a upravit procesy tak, aby BNS dostávalo správná data pro implementované moduly Prodejní výkonnost a Fixní a variabilní náklady.

Bohužel problémem byly často se měnící požadavky na sledování ukazatelů, na což bylo složité reagovat v rámci BNS.

Doba tableauová

Rozhodnutí pořídit BI nástroj učinil Zetor v průběhu roku 2018. Luděk Blažek opět dodává: “Rozhodovali jsme se mezi více nástroji, ale zvolili jsme právě Tableau, které nám plně vyhovovalo, a navíc bylo od spolehlivého partnera, kterého jsme znali – od INEKON SYSTEMS. Velikou výhodou při rozhodování byl i Tableau Reader, který je zdarma a díky kterému jsme mohli Tableau snadno rozšířit do celé firmy i s tehdejší jednou licencí Creatoru. Tableau se nám tak podařilo dostat ke všem uživatelům a managementu.”

Jelikož se Tableau v rámci firmy líbilo a bylo hojně využíváno, tak bylo v roce 2019 pořízeno serverové řešení, které umožňuje řídit přístupy a rozvoj systému do budoucna. Bez serverové licence toto není prakticky možné.

Zetor díky INEKON SYSTEMS doplnil zkušenosti a znalosti na školeních a začal využívat tehdejší novinku Prep pro čištění dat. Samozřejmostí bylo také vyškolení interních uživatelů a vstup do Inekon Tableau fora, jehož platforma byla velmi zajímavá a Zetor byl jedním z prvních členů.

Zpočátku šly reporty spíše ze strany controllingu směrem k uživatelům, aby ukázaly uživatelům, co vše jim Tableau může nabídnout. Kolem roku 2020 vyvinulo IT oddělení funkci Writeback, která měla primárně sloužit pro zápis komentářů. Blažek říká: “Náš writeback funguje úplně stejně jako ten od INEKON SYSTEMS, jen jsme jej vyvinuli o chlup dříve – smích.” Každý pátek se konal takzvaný Tableau pátek, což bylo setkání s uživateli, informování o novinkách a sloužil pro cennou zpětnou vazbu. A právě na těchto akcích začaly chodit požadavky od interních uživatelů, co dalšího by chtěli v Tableau přidat či vylepšit.

Jak je to nyní

Plně automatizovaný controllingový report, což je hlavní používaný report, který se prezentuje i TOP managementu, funguje v Zetoru od roku 2021. Pokrývá hlavní oblasti – prodej, pohledávky a závazky, výrobu a sklady. To, co dříve trvalo celý den, je nyní hotové do 12 hodin a navíc i včetně analýzy. Tableau writeback je nyní využíván i pro plánování a zápis dat zpět do databáze.

V roce 2022 se pak využití Tableau rozšířilo i na distributory a dealery Zetor, kteří Tableau využívají pro ceníky a “konfigurátor” výrobků. Ke stávajícím 100 licencím bylo nutné přikoupit dalších více jak 25 licencí. Controllingové oddělení nyní pracuje na reportech pro cash flow, sledování  kurzů, úhrad, atd.

Samozřejmě jak se Tableau vyvíjí a i Zetor se učí, tak se neustále vrací i ke starším reportům, které se snaží vylepšovat. Ruku v ruce s tím jde i úprava datových zdrojů, aby se optimalizovala rychlost zobrazování dat.

A proč jsme si vybrali Tableau?

Tableau nabízelo všechny analytické a reportingové možnosti, které Zetor potřeboval. Hodně se také probírala grafická stránka či použití map pro různé statistiky, kde bylo Tableau jednoznačně lepší než ostatní systémy. Plusové body získalo Tableau díky Readeru zdarma, díky kterému bylo umožněno snadné šíření této platformy dále do firmy. A nemalou měrou to byla i již zmiňovaná výborná spolupráce s INEKON SYSTEMS, bezvadná technická podpora a dostupnost školení.

Jaké jsou hlavní přínosy Tableau?

  • Automatizace reportingu;
  • výrazná úspora času; 
  • možnost detailních analýzy;
  • okamžitá dostupnost aktuálních reportů;
  • shodné a jednotné informace pro všechny uživatele;
  • reporty i pro mobilní aplikaci;
  • vysoká uživatelská přístupnost a jednoduchost.

Luděk Blažek

Manažer financí a controllingu a pověřený finanční ředitel ZETOR Tractors a.s.

Má na starosti finanční řízení, controlling a také rozvoj BI analytických nástrojů ve společnosti ZETOR Tractors a.s.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information