REFERENCE

Tawesco: BNS přináší profesionalitu do manažerského informačního systému

Jak to bylo

Vše začalo pečlivou analýzou potřeb s ohledem na podnikovou strategii, plánovací postupy a reportingové výstupy. Systém nebyl implementován na současný stav, ale vizionářsky zohledňoval potřeby, které firma a management bude muset řešit v dalších obdobích. Jakmile se implementační tým shodl v pojmech a budoucích procesech, začala postupná implementace vhodných modulů. Předání BNS do provozu bylo ověřeno v prvním forecastu. Využívání systému si management společnosti rychle osvojil. Řešení oslovilo další firmy ve skupině, které plánují po vzoru společnosti Tawesco BNS rovněž implementovat.

Výhody

1.

Lepší kvalita dat

Zvýšení bezpečnost i spolehlivost dat. Jsou načítána automaticky z QAD, proto je zpracování rychlejší. Informace jsou vizualizovány, což zkracuje a zefektivňuje porady vedení.

2.

Lepší plánování

Tvorba střednědobé strategie, ročních plánů a forecastů je možná v členění až na tu nejnižší organizační jednotku, kterou je nákladové středisko. V případě potřeby je snadné plány aktualizovat.

3.

Lepší výsledky

Rychlý přehled o ztrátových produktech a zákaznících dovoluje přijmout včas opatření k odstranění ztrát. Řízení krátkodobého cash-flow je přesnější díky informacím o očekávané době splatnosti.

4.

Lepší úspory

Automatizací došlo k úspoře kapacity pracovníků. Řada pravidelných reportů je dnes dělána automaticky a uživatelé je mají kdykoliv dostupné. Uvolnění zaměstnanci se tak mohou věnovat jiné práci s vyšší přidanou hodnotou.

Ing. Jan Matúš

Ing. Jan Matúš

specialista pro plánování a kalkulace

Když jsem se poprvé s architekturou BNS seznámil, měl jsem pocit, jako by ji kolegové ze společnosti INEKON SYSTEMS vytvořili z našeho know-how. Ve své dlouholeté praxi jsem pracoval jako řadový controller a zažíval jsem stresové situace, kdy můj nadřízený finanční ředitel nutně potřeboval zpracované reporty, plány a analýzy pro různá jednání a společně s kolegy jsme v potu tváře tahali různá data z různých zdrojů a potom je složitě zpracovávali. Později jsem se ocitnul v opačné roli, kdy jsem jako finanční ředitel stál nervózně nad svým controllerem a rychle jsem potřeboval reporty, plány a analýzy. Vždy jsem si přál mít k dispozici nástroj, kde požadované informace dostanu tak rychle a jednoduše jako mi to umožňuje BNS.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information