REFERENCE

STOCK Plzeň - Božkov: Umíme předpovídat budoucnost, což nám pomáhá efektivně rozhodovat

Jak to bylo

Nejprve proběhl dvoudenní Navigační workshop. Následně jsme společně vytvořili Navigační koncepci, ve které jsme specifikovali, jaké konkrétní moduly a aplikace bude STOCK Plzeň – Božkov potřebovat pro jednotlivé oblasti obchodu, financí a controllingu. Díky zkušenostem zúročeným v odvětvovém řešení pro FMCG jsme byli schopni implementovat takový informační systém, který společnost naviguje k lepším výsledkům hospodaření a standardizaci procesů. Management tak může být vždy o dva kroky napřed, tj. je schopen vidět s předstihem své očekávané výsledky k předpokládanému vývoji na trhu.

Výhody

1.

Lepší kvalita dat

Díky automatizaci přenosů ze systému SAP, vyšší přesnosti plánů a výhledů (estimate) dodává BNS větší jistotu managementu ve splnění vytyčených cílů, snižuje riziko, a tím snižuje potřebu pracovního kapitálu.

2.

Lepší plánování

Plán je sestavován jen v takové míře složitosti, která odpovídá skutečným potřebám pro řízení a modelování výkonnosti. Došlo k zásadnímu zlepšení ukazatele „financial forecast accuracy“. Přesnost se zvýšila z dřívějších 94 % na současných 99 %.

3.

Lepší výsledky

BNS umožňuje obchodníkům lépe plánovat obchodní akce s využitím promočních kalendářů např. po produktech, zákaznících, typech marží. S lepším plánováním akcí se daří efektivněji řídit obchodní náklady i snadněji vyhodnocovat úspěšnost prodeje.

4.

Lepší úspory

Současná informační a procesní podpora řízení výkonnosti firmy s využitím systému BNS šetří kapacitu pracovníků v odděleních finančního controllingu, sales a marketingu.

Ing. Petr Kasa

Ing. Petr Kasa

finanční ředitel

BNS v naši společnosti významně podporuje řízení businessu a odráží přesnost a sílu controllingu. I díky němu se stalo řízení prodejů efektivnější, každý sales či brand manažer vidí P&L za své zákazníky a značky a je schopen průběžně řídit jejich profitabilitu. Navíc v dané oblasti BNS funguje s relativně nízkými náklady, uživatelsky příjemnou strukturou a je tak efektivním nástrojem na všech úrovních vedení firmy.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information