REFERENCE

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN: Stát je náročný klient, s kvalitním manažerským systémem však lze jeho přání plnit.

Jak to bylo

Státní tiskárna cenin (STC) je stejně významná jako bezmála před 100 lety, když se u nás centrální výroba bankovek rozjížděla. Jen doba je jiná, modernější, se stále většími, a mnohdy hodně specifickými, požadavky. Stručně řečeno totiž STC vyrábí vše, co nosíme v peněžence, tedy papírové bankovky a doklady. Také se ale zaměřuje na ceninovou výrobu pro státní organizace.

Stát je velmi náročný klient – vše musí klapat jako hodinky, na vše vždy musí být připraveny ty správné odpovědi. S tím nemalou měrou pomáhá již od roku 2007 naše BNS. Po 13 letech bylo nutné zavedený systém propojit s novým ERP systémem a zároveň jej upgradovat na BNS 4. V nové verzi jsou zprovozněny webové dashboardy, které přinesou do rozhodování managementu STC nové pohledy, a tím přispějí i k co nejlepší informační podpoře na sestavení finančního plánu v BNS.

Výhody

1.

Každému snadno dostupná data

Díky webovému prostředí jsou data přístupná klíčové skupině uživatelů. Ačkoliv všichni vidí stejná čísla, mohou se na ně dávat ze svého úhlu pohledu. To je pro správné pochopení a interpretaci klíčové, protože každý hledá zejména to, co může ovlivnit jeho práci. Porozumění datům a znalosti původu hodnot a jejich faktorů v reportu jsou také zásadní pro ekonomické řízení podniku.

2.

Dashboardy zvládne snadno každý

Flexibilita a možnost přizpůsobovat si dashboardy rychle bez nutnosti zásahu externího partnera je rozhodně vítanou předností. A to i z pohledu nákladů na případnou úpravu nástroje, které v tomto případě odpadají. S trochou praxe zvládnou uživatelé jednoduché úpravy sami a grafické možnosti nástroje láká k dalším vylepšením.

3.

Podpora
maticových kalkulací

Jestliže výroba prochází řadou různých výrobních středisek a strojů, může být náročnost pro rozpočtování nákladů, jejich sledování a vyhodnocování výrobních a ekonomických údajů značná. Systém BNS zvládá v STC nejen běžné typy kalkulací, ale podporuje i maticové kalkulace sekundárních nákladů, které jsou pro výpočet profitability velmi důležité a rozhodující v obchodním procesu.

4.

Propojení na nový polygrafický systém

BNS si rozumí s dalšími systémy. Napojení na CICERO, nový specializovaný systém pro tiskárny, který v STC nahradil předchozí řešení, proběhlo v pořádku. Přispěly k tomu zkušenosti konzultantů INEKON SYSTEMS, kteří se o STC starají již od roku 2007 a flexibilita BNS, které se vypořádalo s rozdíly mezi původními a novými datovými zdroji.

Ing. Milan Drahoňovský

Milan Drahoňovský

finanční ředitel

Naším cílem je s pomocí BNS přinést a prezentovat ekonomické hodnoty, controllingové pohledy širší skupině klíčových vedoucích zaměstnanců tak, aby mohli lépe plánovat, vyhodnocovat, eliminovat odchylky a interpretovat ekonomická data v kontextu ke své práci. K naší úspěšné a dlouhodobé spolupráci s INEKON SYSTEMS přispívá proaktivní přístup a odbornost konzultantů, kterou velmi oceňujeme.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information