REFERENCE

MADETA - Data jako na zlatém podnose

Jak to bylo

Madetu s INEKON SYSTEMS spojuje dlouhá historie spolupráce. Ruku v ruce procházejí společně dějinami ve znamení úspěchů, rozšiřování sortimentu a nových možností. BNS byl v Madetě už v samých počátcích existence INEKON SYSTEMS. Už tehdy dokázal sloučit proces tvorby a modelování plánu s analýzami dosažených výsledků, umožňoval flexibilní reakce na změny uvnitř firmy i v jejím okolí a také dokázal simulovat dopady manažerských rozhodnutí na hospodářský výsledek. 

Jednotlivé moduly BNS zaváděla Madeta, která si stále drží místo největšího potravinářského podniku v ČR se specializací na výrobu mléčných produktů, na základě navigační koncepce postupně. I dnes zůstává nejrozšířenější oblastí, se kterou Madetě BNS pomáhá, prodejní výkonnost. Čím dál tím důležitější roli hraje i v oblasti kalkulací, cash flow, nákupu, dopravě nebo reportingu. Upgradem na BNS 4.0, verzi, která propojila desktopovou a webovou verzi systému, prošla na jaře roku 2019 jako úplně první.

Výhody

1.

Data jako na zlatém podnose

BNS přináší data o minulosti i současnosti, různé verze plánu či operativní výhledy přes jednotlivé funkční oblasti. A to prakticky okamžitě, v různých možnostech agregace, v různých hierarchiích, hezky vizualizované a zároveň s možností zobrazení do poměrně velkých detailů. Díky přesným a snadno dostupným informacím se mohou manažeři rychle rozhodovat a firma se rozvíjet.

2.

Dashboardům každý rozumí

Z klasických tabulek přechází stále více lidí na vizuálně přívětivé dashboardy. Poskytují pro každého přehledné a názorné informace. Ty je možné zobrazit v poměrně velkém detailu a nechat se vést k místům, která jsou důležitá a je třeba se jim věnovat, nebo dokonce znamenají problémy k okamžitému řešení. Ovládání dashboardů je tak intuitivní, že ho zvládne každý.

3.

Jistota ve výhledu dopředu

Krátkodobé cash flow se stalo druhou pamětí, v níž jsou uloženy všechny plánované příjmy i výdaje. Umožňuje vidět očekáváný vývoj v různých měnách v následujících 30 dnech, což poskytuje společnosti výhodu jistot pro blízké období. Navíc obsahuje pohledávky a závazky, díky nimž mají odpovědní pracovníci neustále před očima aktuální platební morálku zákazníků či platební kalendáře.

4.

Vývoj BNS
v rámci firmy

BNS je systém, který se vyvíjí a rozvíjí společně se společností, která ho používá. Není třeba se obracet se vším na jeho tvůrce. Řadu úprav či provozních obtíží jsou pracovníci controllingu schopni řešit vlastními silami. A pokud jde o potřebu dalšího vývoje? INEKON SYSTEMS zpravidla už řešení má z obdobných projektů a je schopen jej velmi rychle přizpůsobit požadavkům společnosti.

Michal Chládek, ekonomický ředitel a člen představenstva MADETA, a. s.

Michal Chládek

ekonomický ředitel a člen představenstva MADETA, a. s.

BNS je v Madetě tak dlouho, že jej už všichni považujeme za standard. Nedovedu si představit, že bychom neměli takové možnosti, které nám poskytuje. Bez nich by se firma nemohla rozvíjet jako nyní. Za důležité považuji i profesionalitu, lidský přístup a stabilitu týmu INEKON SYSTEMS. Lidé, kteří se o nás starají, jsou s námi většinou úplně od začátku, mají povědomí o tom, co u nás zaváděli a účastní se různých dalších akcí rozvoje.
Velmi si vážím i toho, že můžeme využívat know-how INEKON SYSTEMS z různých projektů podobných řešení. Výhodou je i propojení podniků stejného oboru a iniciace k jejich setkávání ke vzájemným konzultacím a předávání zkušeností.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information