REFERENCE

LINEA NIVNICE - Vyrábíme od srdce, ale plánujeme s BNS

O společnosti LINEA NIVNICE

LINEA NIVNICE je doma na Dolňácku v samém podhůří krásných Bílých Karpat. Výhodnou polohu přímo na česko-slovenské hranici využívá již více než 60 let pro zásobování obou republik. Schopnost dlouhodobě obstát v konkurenčním odvětví výroby nápojů závisí nejenom na kvalitě výrobků, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na schopnosti zajištění dostatku informací pro spolehlivé operativní řízení firmy.

LINEA NIVNICE, a.s., je 100% česká firma a patří k největším tuzemským výrobcům ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídávek a sirupů zastoupených vlastní značkou HELLO. Velkou tradici má rovněž v produkci lihovin. První likér tu byl vyroben již v roce 1946. V téměř každé oblasti svého zájmu zaujímá přední místa na českém i slovenském trhu.

Jak to bylo

1.

Jak to bylo před
BNS

I přes využívání interních pohledů byla naše firma vůči klíčovým ukazatelům „slepá“ a dosažení správných KPI bylo časově náročné. Pro potřebu řízení chyběly důležité ukazatele výkonnosti a korektní plánovací procesy, které by promítly změny KPI do hospodářského výsledku. Existoval významný objem dodávek k zákazníkům, zejména obchodním řetězcům, u kterého nebylo možné jednoduše, přesně, rychle a hodnověrně zhodnotit ekonomický přínos.

2.

Navigační workshop
- obrat k lepšímu

Naše spolupráce s INEKON SYSTEMS začala Navigačním workshopem, kde jsme si i v rámci vedení společnosti chtěli nejprve ujasnit cílový koncept systému řízení. Proto jsme jako první krok zvolili tento dvoudenní intenzivní workshop, který byl zaměřen na zlepšení metodiky řízení obchodu, zpřesnění kalkulací a lepší alokaci nákladů na zákazníky. Důležitým tématem bylo zásadní zlepšení přehledu o struktuře nákladů a výnosů jak na partnery, tak na výrobky a jejich skupiny.

3.

Co
rozhodlo

Hledali jsme nástroj, který by nám umožnil rychle reagovat na změny a flexibilně prognózovat prodejní výsledky. Konzultanti z INEKON SYSTEMS se osvědčili jako specialisti na dané oblasti díky zavedenému konceptu Business Navigation, který propojuje proces tvorby a modelování plánu s kontrolou dosažených výsledků.  Vypracovaná Navigační koncepce obsahovala přesné zadání a řešení manažerského systému vč. harmonogramu. Celý proces implementace netrval déle než čtyři měsíce od odsouhlasení zadání.

4.

Blesková implementace

Naše řešení BNS na podporu podnikového řízení nám umožňuje zvýšit flexibilitu rozhodování vedení společnosti s ohledem na rychlý vývoj trhu. Toto předpřipravené odvětvové řešení pro potravinářský průmysl vnímáme jako skvělý manažerský nástroj s ucelenou metodikou s jasnými analytickými a plánovacími postupy. Současně jsou propojeny klíčové kompetenční oblasti firmy, takže jsme schopni velmi rychle změny v plánu či výhledu prodeje promítnout např. do variabilních nákladů či hospodářského výsledku společnosti. To nám pomáhá rychleji analyzovat situaci na trhu a přijmout správná rozhodnutí.

LINEA NIVNICE - p. Slanicay

Ing. Gabriel Slanicay

 generální ředitel

„Business Navigation System nám umožňuje plánování celé firmy, od prodejní výkonnosti přes kalkulace až po finance, takovým způsobem, že se stalo běžnou a časově nenáročnou součástí každodenní práce. BNS je nástroj, který umožňuje velmi přesnou alokaci nákladů na produkty a odběratele. Díky tomu jsme  získali patřičné a neocenitelné sebevědomí při složitých cenových jednáních se zahraničními obchodními řetězci. Podpora systémem BNS pro nás znamená úsporu času všem zúčastněným pracovníkům a lepší navigaci pro rozhodování managementu. Cílem dalšího směřování naší společnosti je rozvoj aktivní obchodní politiky a upevnění postavení největšího výrobce ovocných šťáv na tuzemském trhu.“

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information