REFERENCE

KOMTERM: S BNS se můžeme rozvíjet tak, jak potřebujeme

Jak to bylo

Samotná implementace BNS začala výběrem potřebných funkčních oblasti a návrhem řešení přizpůsobenému na míru z řady předdefinovaných plánovacích a analytických „panelů“. Implementací poté došlo k významnému kvalitativnímu skoku v práci s firemními daty a jejich další distribuci příslušným manažerům. Nejen vlastnosti a možnosti BNS, ale také rozsah služeb a odbornost konzultantů INEKON SYSTEMS vedly k postupnému rozšíření systému na všechny dceřiné společnosti.

Celá skupina dnes využívá flexibilní prostředí webového klienta BNS on-line při pravidelných poradách vedení. Manažerům slouží při jejich prezentacích. Tvorba reportů ve webovém prostředí BNS je natolik uživatelsky přívětivá, že si controlleři i manažeři vytvářejí své vlastní, ať už pro osobní potřebu nebo pro účely porad. Díky tomu jsou data prezentována právě v takové struktuře a detailu, v němž je právě potřeba.

Výhody

1.

Korektní data

Práce s daty v moderním webovém klientovi BNS zefektivnila a zkrátila porady vedení firem skupiny KOMTERM. Všechny mají k dispozici stejná a korektní data. Společné prezentace jednou měsíčně trvají pouze hodinu a půl, díky čemuž zbývá více času pro jednotlivé společnosti.

2.

Pružné plánování

Celý plánovací proces je efektivnější a došlo k jeho prohloubení. Kromě ročních a víceletých plánů jsou sestavovány i měsíční forecasty. Díky nim dokáže skupina KOMTERM pružně reagovat na aktuální situaci tak, aby byly dosaženy stanovené cíle.

3.

Rychlé výsledky

Zásadním způsobem napomáhá korigovat účetnictví o nefakturované položky bez nutnosti tvorby dohadných položek (např. nevyfakturované přijaté faktury, náhrada zálohového systému). Urychluje sestavení výsledků hospodaření kdykoli v roce a umožňuje pohotově řešit odchylky v hospodaření jednotlivých společností.

4.

Uvolněné kapacity

Tvorba plánů a reportů v BNS je ve srovnání s dřívějším zpracováním v MS Excel o mnoho rychlejší. A to převážně díky snížení pracnosti, možnosti přenášet různé varianty plánů, verzování, indexaci plánů, tvorbě prezentací a analýz, … Dochází tak k výraznému uvolnění kapacit pracovníků odpovědných za sestavení plánů.

Petr Burian

Petr Burian

vedoucí oddělení controllingu a IS

Konečně máme pohromadě korektní data (finanční i nefinanční) a možnosti, jak se na ně dívat z různých pohledů, do takové hloubky, do jaké chceme. A to nás baví! Navíc jsme získali nástroj, který se vyvíjí spolu s námi.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information