REFERENCE

KOMERČNÍ BANKA - Tableau přináší svěží vítr do oblasti analýz, firemního reportování a manažerského rozhodování.

O Komerční bance

Komerční banka, a. s. (KB) je bankovní instituce působící na českém kapitálovém trhu. V Česku obsluhuje přibližně 1,7 milionu zákazníků. Zaměřuje se převážně na poskytování drobného bankovnictví a na depozitní a úvěrové produkty. Na konci roku 2021 měla banka 241 poboček a provozovala 857 bankomatů. Celkem sedmkrát byla také oceněna jako Banka roku. V roce 2006 převzala KB 40 % akcií stavební spořitelny Modrá pyramida, což umožnilo bance úplné ovládnutí stavební spořitelny a rozšíření pole působnosti i o stavební spoření.

Software Tableau od svého zavedení přináší v Komerční bance svěží vítr do oblasti analýz, firemního reportování a manažerského rozhodování. Tento jedinečný analytický a vizualizační nástroj se vyznačuje vysokou flexibilitou využití, snadným napojením na velké datové sklady, efektivním zpracováním informací, a především rychlou a jednoduchou prací, která nevyžaduje rozsáhlé IT dovednosti. Zejména pro vysokou úroveň uživatelské přívětivosti si Tableau pravidelně vysluhuje nejvyšší hodnocení analytické společnosti Gartner Group.

Jak to bylo

1.

Před zavedením Tableau

Před zavedením softwaru Tableau jsme marketingové analýzy vytvářeli nejčastěji
v programu MS Excel. Pravidelně jsme například analyzovali portfolio nových
a ztracených klientů. Příprava dat pomocí SQL, jejich agregace, konsolidace pro Excel a samotné vytvoření analýzy – to vše zabralo zhruba jeden den.
I přes časovou náročnost nebyl výsledek příliš uživatelsky přívětivý. Zadavatel, většinou produktový manažer, musel pro následnou práci s analýzou ovládat pokročilejší excelové funkce, jako jsou kontingenční tabulky, a jeho možnosti byly
i tak omezené na data, která mu analytický tým dopředu připravil. Předávání a vysvětlení takto zpracovaných výsledků dalším osobám bylo velice obtížné.

2.

Co rozhodlo

Důležitá pro nás byla možnost systém Tableau důkladně poznat a především jej plnohodnotně vyzkoušet na reálném pilotním projektu.
V našem případě alespoň po dobu několika týdnů, aby pro nás měl seriózní vypovídací hodnotu. Již v průběhu testování softwaru jsme se rozhodli Tableau využít pro reálný projekt. Vytvořili jsme poměrně jednoduchý report, který poskytoval jasné a výstižné informace o nárůstu klientů, oblíbenosti produktů
a atraktivitě doprovodných služeb. Report jsme zpřístupnili odpovědným manažerům, kteří si na pravidelné a především srozumitelné informace velice rychle zvykli.

3.

Po zavedení
Tableau

Od zavedení Tableau jsme schopni vytvořit srovnatelnou analýzu v řádu několika desítek minut. Koncový manažer však nedostane pouze odpověď na svou otázku, ale může si výsledek již sám filtrovat nebo jít do většího detailu. Přitom není zapotřebí ani znalost práce s kontingenčními tabulkami, ani jiné zvláštní IT dovednosti. Pokud dokážete surfovat na internetu, dokážete i efektivně pracovat s analýzami Tableau. Jednoduchost použití, vynikající vizualizační funkce a průběžné zobrazování výsledků již během utváření analýz doslova změnilo myšlení všech, kteří s Tableau přišli do styku. Koncové manažery přehledné
a interaktivní dashboardy mnohdy inspirují k závěrům, které by z běžné excelovské tabulky nebyli schopni vyčíst.

4.

Role INEKON SYSTEMS

Inekon Systems ukázal jako silný partner. K Tableau nám nabídnul zajímavé doplňkové služby, jako jsou například technické konzultace nebo školení pro uživatele různých úrovní. Právě tato školení vnímám jako velice přínosná, ať již jde o seznámení se základními funkcemi v rámci modulů pro koncové uživatele nebo představení pokročilých možností pro experty, kteří pracují s modulem Tableau Desktop určeným pro vývojáře
a specializované analytiky. Zkušenosti Inekon Systems
s obchodním využitím manažerských informačních systémů a plánovacích nástrojů společně s téměř neomezenými možnostmi softwaru Tableau dávají všem uživatelům tohoto systému klíč k novým dimenzím manažerského uvažování.

Ing. Karel Štaud

Business Insight expert

“Jestli byl někdy vyvinut systém poskytující takové výstupy, kterým běžní uživatelé snadno porozumí, mohou je pojmout za vlastní a jsou schopni je dále prezentovat, tak je to Tableau.”

Dříve vznikaly mezi analytickým zpracováním dat a manažerským rozhodnutím až několikatýdenní prostoje. Nyní mohou vedoucí manažeři
a analytici během společné schůzky jednoduše
a přehledně zkoumat různé varianty
rozhodování, protože potřebné odpovědi dostávají v reálném čase.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information