REFERENCE

DRUCHEMA - Naše plánování s BNS je inspirací i pro velké firmy!

O společnosti DRUCHEMA

Společnost DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby, je tradiční českou firmou, která se již více než 50 let zaměřuje na chemickou výrobu a její produkty dosahují světové úrovně. Firma se specializuje na široké spektrum produktů pro každodenní využití. Jedná se zejména o produkty zaměřené na dům a zahradu, hobby, autokosmetiku nebo sport a volnočasové aktivity.

Nejznámějšími produkty v portfoliu Druchemy jsou výrobky, které jsou již dlouhou dobu oblíbené mezi českými domácnostmi, jako například barvy na vajíčka OVO, autokosmetika TEMPO, lyžařské vosky SKIVO, široká paleta produktů pro úklid a domácnost nebo tolik oblíbená lepidla HERKULES.

Jak to bylo s BNS

Od své implementace v roce 2006 slouží Business Navigation System (BNS) především k reportingu, plánování a zajištění uceleného pohledu na prodejní data společnosti. „Po celou dobu jeho využívání jsme byli v kontaktu se specialisty ze společnosti INEKON SYSTEMS, se kterými jsme pravidelně konzultovali další možnosti tohoto systému. Zatímco některá naše přání bylo možné naplnit v rámci stávajícího ERP systému, výsledkem jiných jsou moduly, které nám INEKON SYSTEMS implementoval,“ říká Ing. Jiří Daněk, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Druchema.

Nejprve bylo BNS implementováno na podporu prodejní výkonnosti. Díky vynikajícím zkušenostem s tímto systémem a jeho nepochybnému přínosu k úspěšnému podnikání se vedení společnosti Druchema rozhodlo implementovat další moduly se zaměřením na finanční výkonnost a produktovou rentabilitu. V systému BNS netvoří Druchema pouze plán, ale i pravidelné forecasty a odchylkové analýzy. Díky tomu je Druchema inspirací v plánování i zásadně větším firmám.

1.

Modul
Prodejní výkonnost

Modul si nejprve chytře poradil s časovým posunem účtování tržeb a zákaznických nákladů. V rámci zákaznických nákladů a bonusů umožňuje BNS alokovat tyto náklady jak na jednotlivé zákazníky, tak na skupiny zákazníků podle distribučních kanálů. Tržby a náklady pak lze analyzovat v mnoha úrovních kalkulačního vzorce podle toho, jaké nákladové položky jsou do dané úrovně zahrnuté. Podobně obohacenou strukturu mají také ukazatelé jednotkových cen nebo poskytnutých slev. Vstupní data v rámci Prodejní výkonnosti je navíc možné rozšířit o náklady z modulu Kalkulace a příspěvky.

2.

Modul
Variabilní náklady

Při návrhu a realizaci tohoto modulu pokryli specialisté INEKON SYSTEMS tři základní způsoby vzniku hotových výrobků: klasickou výrobu, výrobu v kooperaci a přepracování již hotové výroby. Princip fungování je přitom prostý – každý výrobní příkaz si nese informaci, jakým způsobem byl hotový produkt realizován. Díky tomuto řešení si mohou naši manažeři detailně analyzovat jednotlivé výrobní příkazy, produkty nebo jejich skupiny, a to dle rozpadu na kalkulační položky či dle jednotlivých druhů nákladů. Tím lze docílit ještě přesnějších informací, které jsou pro přijetí správného manažerského rozhodnutí naprosto nezbytné.

3.

Modul
Kalkulace a příspěvky

Modul Kalkulace a příspěvky je určen ke kalkulaci příspěvků na krytí fixních nákladů a zisku. Modul pracuje se čtyřmi skupinami režijních nákladů: výrobní, správní, materiálové a obchodní. Zajímavou funkcí, kterou tento modul umožňuje, je alokace mzdových nákladů podle výrobních časů. Užívaná data se každý měsíc přepočítávají a v průběhu roku se tedy dvanáctkrát změní. Touto aktualizací je dosaženo maximální věrohodnosti a správnosti celkových výsledků. Alokované náklady je možné dále převést do modulu Prodejní výkonnosti, kde lze krycí příspěvky analyzovat z pohledu zákazníků.

4.

Modul
Finanční výkonnost

Plánování v modulech finanční výkonnosti probíhá přes firemní manažerskou výsledovku, která je základem všech modulů. Každou položku vstupních účetních hodnot, které nemusejí odpovídat již známé a očekávané realitě, je možné jednoduše doplnit uživatelsky odlišitelnou korekcí. Samozřejmostí je pak také možnost zobrazení samostatných vstupních účetních dat, korekcí či obou dohromady. Do BNS byly vedle manažerské výsledovky převedeny i doplňkové manažerské reporty. Oproti stavu před zavedením systému se tak šetří čas při periodickém reportingu, kdy sestavení manažerské výsledovky či jiných reportů tak zabere výrazně méně času.

Ing. Jiří Daněk, DRUCHEMA

Ing. Jiří Daněk

předseda představenstva

„BNS nám umožňuje správný pohled na firemní data i trendy do budoucnosti. Myslím, že výsledek přesně odpovídá našim požadavkům. BNS pomáhá nejen plánovat a řídit prodej a ziskovost jednotlivých produktů, ale pomáhá nám např. i s analýzou efektivity výroby.“

Druchema získala již po několikáté prestižní ocenění v soutěži Národní cena kvality ČR a ziskem certifikátu Úspěšná firma se zařadila mezi nejlépe hodnocené společnosti podle mezinárodních kritérií. To vše i díky podpoře BNS od INEKON SYSTEMS.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information