REFERENCE

DEK: Dobrý systém na podporu řízení vás provede krizí k budoucnosti bez nehod

Jak to bylo

Psal se rok 2008 a svět se zmítal hospodářskou krizí. V té době se DEK měnil z jedné firmy na holdingovou strukturu, a proto bylo najednou bez ohledu na krizi potřeba „chytřejší“ řízení. Bylo k tomu více důvodů. Ve skupině je nutné na rozdíl od individuálního podniku uhlídat více aspektů – třeba vzájemnou fakturaci mezi firmami. Zjednodušeně řečeno, například jedna má výnosy, druhá musí mít náklady ve stejné výši. Jedna má pohledávku, druhá závazek. Tyto vztahy je třeba uhlídat i v plánu. A kromě technické stránky je tu i stránka ideová: jsou tržby ve skupině stejně cenné jako služby od externího zákazníka? A pokud ne, bude možné oboje správně vyhodnocovat?
Zlepšení řízení v následné několikaleté krizi stavebnictví bylo druhým benefitem nasazení BNS. Díky tomu bylo možné efektivně plánovat a optimalizovat náklady ve větším detailu a souvislostech. A to se vyplatilo i v dalším těžkém období v roce 2020 při nejistotě dané koronavirovou pandemií. Díky jasnému řízení nákladů a zaměření na oblasti s vysokou přidanou hodnotou může i dnes firma dále růst.

Výhody

1.

Vizualizaci každý rozumí

V reportingu je velkou výhodou vizualizace. Díky ní může mít každá odpovědná osoba pod kontrolou oblast, za kterou zodpovídá. Pokud se na obzoru objeví nějaký problém, získá pracovník informace a systém ho naviguje k detailnějšímu rozboru a k včasnému reportingu či podle jeho odpovědnosti k rozhodnutí.

2.

Neomezený počet uživatelů

Mobilní reporting a srozumitelné plánování umožňuje vtáhnout do procesů tolik klíčových osob z jednotlivých společností holdingu, kolik je potřeba. Není tak problém zvládat i vysoké objemy dat. Výhodou je i efektivní správa uživatelů, umožňující individuální nastavení pro přístup k datům.

3.

Pomoc na cestě
z krize

Zkvalitnění řízení systémovou podporou může být pomocí na cestě z krize. Pokud se podaří najít rezervy ve výkonnosti, lépe využít existující kapacity nebo správně rozpoznat zakázky s vyšší přidanou hodnotou, je šance vyvarovat se prostého řešení formou vynucených nákladových škrtů vyšší.

4.

Neustálý vývoj
podle potřeb

Díky své flexibilitě a stavebnicovému systému BNS umožňuje přizpůsobení a rozvoj podle potřeb konkrétní společnosti. Přitom lze čerpat ze zkušeností INEKON SYSTEMS, řešení jeho zákazníků či dokonce ve spolupráci vyvíjet řešení nová. BNS dává prostor experimentům i fantazii.

Jan Bolek

Jan Bolek

finanční ředitel

BNS bych doporučil všem firmám, kde komplexita procesů – výrobních, obchodních, organizačních – přesahuje možnosti jejich optimalizace v jedné hlavě vlastníka nebo generálního ředitele. Potenciální benefity budou v takovém případě téměř jistě přesahovat pořizovací cenu, jde jen o to je objevit. Mě osobně stále přesvědčuje svou schopností plánovat. Ukázat data umí každý, ale umět šikovně plánovat, a to ve všech potřebných detailech (čas, firmy, střediska, položky), to je zcela jiná úroveň. Bez BNS bychom dnes již rozhodně plány a rozpočty pro všechny hodnocené podniky skupiny nepřipravili. Nejen, že nám tento systém umožňuje zvládat správu celého procesu plánování, navíc je ještě uživatelsky příjemný, a to i pro mnoho kolegů mimo finanční oddělení.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information