MODULE

Economic result

Get important data on your bottom line quickly and easily.

Find out how you're doing...

The module can collect the data you need to determine your profit and loss in a very correct, consistent and uniform way and automatically compile it in the structure of the management and statutory profit and loss statement. It processes data from sub-plans of other modules. These are, for example, the sales plan from the module “Sales Performance” (SP), the variable cost plan from the module “Production Costs” (PC) or the fixed cost plan from the module “Fixed and Overhead Costs” (FOC).

The profit and loss module includes:

Planning and analysis of other costs and revenues in the structure of the management report or centres of the organisational structure in the detail of the analytical account or individual months. The costs and revenues so planned are then used to prepare the management profit and loss account.

THE ECONOMIC RESULT
COLLECTS DATA CONSISTENTLY
AND UNIFORMLY

Další aplikace a submoduly

THE ECONOMIC RESULT COLLECTS DATA CONSISTENTLY AND UNIFORMLY

Modul hospodářský výsledek

Aplikace Reporting a analýzy hospodářského výsledku – to jsou pravidelná hlášení o reálném výsledku hospodaření společnosti ve struktuře manažerského a státního výkazu. Zpravodajství je přitom poskytováno v jednoduchém a příjemném formátu standardních sad panelů z funkční části  BNS Analyser.

Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňují panely aplikace získat okamžité odpovědi na ad hoc dotazy.

Aplikace Statutární výkaz zisku a ztráty slouží k analýze a předkládání výsledku o hospodaření společnosti ve struktuře statutárního výkazu zisku a ztráty podle jeho poslední platné podoby. Smysl využití vychází především z potřeb, které jsou stanoveny externími nebo interními zákazníky. Nespornou výhodou aplikace je, že její implementací automaticky doplníte proces reportingu a analýz v modulu “Hospodářský výsledek” (HV) o statutární výkaz zisku a ztrát ve všech panelech Analyseru.

Aplikace Manažerský výkaz výsledku slouží k podávání přehledných zpráv a rovněž i k analýze výsledku hospodaření společnosti. Pro jejich vytvoření využívá strukturu manažerského reportu, který byl definován v závislosti na potřebách společnosti a v detailu potřebném pro její řízení a rozhodování o nákladech, výnosech a výsledku. Díky aplikaci je pak proces reportingu a analýz v modulu hospodářského výsledku vhodně doplněn o strukturu manažerského výkazu ve všech panelech Analyseru.

Aplikace Ostatní náklady a výnosy umožňuje sestavení plánu ostatních nákladů a výnosů v konkrétním časovém horizontu, tj. standardně v jednotlivých měsících plánovaného roku. Informace jsou poskytovány v detailu analytických účtů ve finančním vyjádření. Kromě tvorby ročního plánu může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku, nebo k sestavení variantních či
rolujících plánů. Aplikace podporuje více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

Contact us

EN Napište mi “HH”

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., the member of the ABRA Software group, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Czech Republic, IČO: 27252167. Processing of personal data policy.

Chci více informací / More information