MODULE

Managerial Financial Insights

Create financial analyses and pyramid decompositions of important indicators easily and save your valuable time.

Use selected financial analysis indicators effectively

The Managerial Financial Insights module replaces the hours of tedious human work required to regularly assess a company’s financial situation. It is used to plan and analyse the company’s assets and resources in the structure of the statutory balance sheet in its current form, with the possibility of breaking it down to an analytical account.

The Managerial Financial Insights module allows:

  • evaluation of the company’s financial situation,
  • using a set of financial analysis indicators including pyramid decomposition of selected indicators such as ROA, EVA,
  • resource analysis and reporting,
  • providing information on the use of the company’s funds in the statutory cash flow statement.

RID YOURSELF OF THE DRUDGERY IN JUST A FEW CLICKS

ušetřete hodiny mravenčí lidské práce

Další aplikace a submoduly

Modul manažerské finanční pohledy

Aplikace Reporting a analýzy manažerských pohledů. Procesem reportingu manažerských finančních pohledů se v systému BNS rozumí poskytování pravidelných finančních výsledků společnosti ve struktuře statutárních výkazů rozvahy, Cash flow a poměrových ukazatelů. Pro hlášení je využíván přehledný formát standardní sady panelů Analyser.

Kromě pravidelného vykazování finančních výsledků umožňují tyto panely poskytovat informace na základě ad hoc dotazu.

Aplikace Statutární rozvaha zajistí plánování, analýzu a také podávání zpráv o majetku a zdrojích společnosti v rámci statutárního výkazu rozvahy tak, jak to určuje platná legislativa. Bývá využívána v souvislosti s potřebami externích nebo interních zákazníků.

Proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) je za pomoci této aplikace doplněn o strukturu statutárního výkazu rozvahy. Ta je díky komunikativnosti všech systémem oslovených částí BNS promítnuta do všech panelů Analyseru.

 Aplikace Statutární výkaz CF slouží k precizní analýze a reportování Cash Flow společnosti ve statutárním výkazu Cash Flow v souladu s mezinárodními standardy a českými právními normami. Lze ji využít pro potřeby externích i interních zákazníků.

S výsledky jde přitom velmi jednoduše zacházet. Proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) je totiž s pomocí „Statutárního výkazu CF“ doplněn o panel Analyseru „Výkaz Cash Flow“.

 Aplikace Poměrové ukazatele finanční analýzy. Pomocí sady ukazatelů finanční analýzy dokážete promptně prozkoumat finanční situaci společnosti a ještě podat o zjištěných faktech hlášení. Tato schopnost je užitečná pro potřeby externích i interních zákazníků. V případě, že je ve společnosti plánován výkaz zisku a ztrát a rozvaha, umožňuje aplikace porovnat plánované a skutečné hodnoty finančních ukazatelů.

Aplikace „Poměrové ukazatele finanční analýzy“ doplňuje proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) o strukturu finančních ukazatelů napříč všemi standardními panely Analyseru.

Contact us

EN Napište mi “HH”

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., the member of the ABRA Software group, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Czech Republic, IČO: 27252167. Processing of personal data policy.

Chci více informací / More information