MODULE

Fixed and overhead costs

Plan and analyse your fixed costs in any detail and use the results to produce a management profit and loss statement.

Every manager's dream

Every manager will be pleased to find a way to get rid of the complicated calculations of fixed costs of various subjects of the organizational structure, which arise independently of the volume of production and, moreover, usually cannot be changed in such a short time as would often be necessary. The breakdown is made according to the management report with the detail of the breakdown down to the analytical account.

The Fixed and Overhead costs module enables:

  • Planning and analysis of fixed costs through the centres of the organizational structure.
  • Creation of the plan in any detail and accrual by month and analytical accounts.
  • Use the results to produce a management profit and loss statement.
  • Streamlining the manager’s work by eliminating complicated calculations.
  • Reduce error rates by concentrating current data in one place in the management system.

GET RID OF COMPLICATED CALCULATIONS – IT'S EVERY MANAGER'S DREAM

Další aplikace a podmoduly

Modul náklady

Aplikace Plánování fixních nákladů převezme větší část dřiny při sestavování plánu fixních nákladů pro jednotlivá střediska podniku ve zvoleném časovém horizontu. Tím jsou standardně jednotlivé měsíce roku. Plánování je prováděno v detailu analytických účtů ve finančním vyjádření. Kromě tvorby ročního plánu, může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku a k sestavení variantních či rolujících plánů. Aplikace podporuje využití více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

Aplikace Reporting a analýzy fixních nákladů se zase postará o to, že vaše pravidelná hlášení o vynaložených režijních nákladech středisek budou precizní a až překvapivě rychlá. A přitom k jejich přípravě nepotřebujete nic mimořádně zvláštního. Všechny informace budou zprostředkovány ve formátu standardní sady panelů Analyser.

Příprava reportů se díky tomu stane uživatelsky nenáročnou prací. Kromě pravidelného vykazování fixních nákladů však můžete s aplikací Reporting a analýzy fixních nákladů počítat i v případě, že nutně potřebujete odpovědi na ad hoc dotazy.

Contact us

EN Napište mi “HH”

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., the member of the ABRA Software group, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Czech Republic, IČO: 27252167. Processing of personal data policy.

Chci více informací / More information